Noen som kjenner til Hellerud omraadet og Trasop skole?

Noen som kjenner til Hellerud omraadet og Trasop skole

Vi leter etter stoerre bolig og Hellerud(grenda) virker koselig! Men det er del av byen jeg ikke er saa kjent med, ikke der jeg har vokst opp! Det virker som om det er kjekt med tanke paa friluft/omraadet …

Vi som gikk på trasop Skole Public Group | Facebook

Begynte på trasop skole i 1960.Men har mistet klassebildene mine.Er det noen der ute som gikk i min klasse,og som har bildene,så vær snill å sette dem inn her. Bjarne Halvorsen is with Terje Christophersen and Rune Løken .

Noen her som kjenner Hellerud eller generelt bydel

Hei! Jeg er født og oppvokst på Hellerud/Tveita, og gikk på Trasop barneskole og Skøyenåsen ungdomsskole. Jeg synes området er veldig fint!! Flyttet derfra nå, men familien bor der ennå. Kunne godt tenkt meg å bo der igjen. Husker ikke helt hvor skille går for å tilhøre Trasop skole, men ganske langt ned mot Tveita.

FAU Trasop Skole Public Group | Facebook

Vi er fire skoler som deler på kveldsravning, som foregår på fredager fra kl 19-21. Det er : Godlia, Oppsal, Østensjø og Trasop. No på fredag (2.11) er det 7. trinn på Trasop skole som har ansvaret for å stille opp med vakter. Vi har fått en frivillig forelder, og trenger to til for å få lov å ravne.

Rett til trygt og godt skolemiljø – Trasop skole

Dersom noen som jobber på skolen mistenker eller kjenner til at en elev ikke har det bra på skolen, skal rektor varsles. Skolen skal snarest mulig undersøke saken og sørge for at involverte elever blir hørt. Skolen skal deretter sette inn egnede tiltak for å sørge for at eleven får et trygt og godt skolemiljø.

Ved postkassene. Medlemsblad for Hellerud historielag, nr

Før årsmøtet holdt lokalhistoriker Leif Gjerland et bildekåseri om «Østkanten». Han har nettopp skrevet en ny bok om dette emnet. Gjerland startet sitt kåseri med å si at han hadde noen leveregler: Den som kjenner fortiden, forstår nåtiden og behersker fremtiden. Ingen ting blir nemlig til av seg selv.

Trasop skoles grafikksamling – PDF – docplayer.me

Men når vi kjenner til at de faste årlige kunstbevilgningene til skolene tok slutt i 1976, gjelder dette i hvert fall bare noen ganske få. Her er det viktig å være klar over at Trasop skole en tid var slått sammen med Godlia skole, og at de to skolenes samlinger kan ha blandet seg.

[PDF]

Ved postkassene – hellerud.files.wordpress.com

Noen kjenner meg fra Hellerudmiljøet, men jeg tar likevel en kort presentasjon av meg ten på bussruten til Hellerud og Trosterud. Sitat: trikkelinjen på Østensjøbanen kan bygges ut som Hellerud – Furuset. Håper at det ikke blir i det blå! Sitat slutt.

Oppvekstforhold for barn, Oppsal/Hellerud i Oslo – Barn og

Ellers er nærmiljøet rolig. Det er relativt mange pensjonister her, og mange barnefamilier. Tror andel fremmedspråklige i bydelen er på rundt 25%; slik er det hvert fall på Oppsal skole. Det er ingen spesielle etniske grupperinger som markerer seg på noen måte i nærmiljøet, og …

NHO om skole, utdanning, yrkesvalg og jobb – YouTube

Sep 24, 2013 · Hvilke forventninger har bedriftene til deg? Hvem vil du bli? Denne filmen tar opp noen spørsmål aktuelle for deg som vil få mer ut av skolen og bli foreberedt for arbeidslivet.

Hellerud Vel – Side 2 – Felles trivsel på Hellerud.

Alle som skal begynne i 1. klasse på Trasop skole høsten 2017, inviteres med foreldre og søsken til Bli-kjent-treff. Vi tenner opp grillene. Alle tar med seg det de har lyst til å spise, enten grillmat eller annet, og drikke til.

[PDF]

Referat FAU møte 14. november 2014 – trasop.osloskolen.no

ved Trasop skole. Dette gjelder bl a kartleggingsprøver i lesing. Det er fra skolens side stort fokus på lesing ved Trasop skole, og dette ser man at gir gode resultater. I de nasjonale prøver i 5 trinn, er det en hovedvekt av elever på trinn 3, ved Trasop skole. Det samme gjelder resultatene for regning og engelsk.