Motiverende intervju, trinn 1

Motiverende intervju, trinn 1 – Student

Timeplanen for førsteårsstudenter vil vises her fra 1. desember. For eksisterende studenter: Logg inn for å se din timeplan.

Motiverende intervju, trinn 1 – HiOA

Motiverende intervju, trinn 1 Videreutdanningen i Motiverende intervju (MI) gir deg kompetanse i samtaleteknikk, og metoden brukes i arbeid med rusavhengighet, spilleavhengighet, spiseforstyrrelser, psykiske lidelser, helserelatert atferd og livsstilsendring.

VMS6000 – Motiverende intervju, trinn 1 Kull 2018 Høst – HiOA

VMS6000 Motiverende intervju, trinn 1 Innledning Formålet med emnet er å styrke samtalekompetansen i motivasjons- og endringsarbeid, og fremme et klientsentrert perspektiv.

Motivational Interviewing – Kurs Trinn 1 – Klinikk 5 – YouTube

Click to view on Bing1:49

Jan 23, 2012 · Motiverende intervju (MI) er en form for samarbeids samtale for å styrke en persons egen motivasjon og engasjement for endringer.

Author: Klinikk5

Motiverende intervju og kognitiv terapi – PDF

Motiverende intervju – MI. 1 Motiverende intervju – MI En introduksjon på ForVei-konferansen 17. september 2012 Håvard Engen [email protected] Teamleder ForVei Medlem av MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers) Agenda: Detaljer

MI motiverende samtale – PDF – docplayer.me

Motiverende intervju – MI. 1 Motiverende intervju – MI En introduksjon på ForVei-konferansen 17. september 2012 Håvard Engen [email protected] Teamleder ForVei Medlem av MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers) Agenda: Detaljer

Motiverende Intervju / Helse, sosialfag og idrett

– kan anvende Motiverende Intervju i arbeid med ambivalens og i arbeid med å fremkalle og forsterke ytringer som øker sannsynlighet for endring (forandringsprat). Generell kompetanse: Kandidaten – kan bruke Motiverende Intervju i møte med mennesker som har behov / ønske om endringer i …

Motiverende Intervju

januar 2019 arrangeres innføring i Motiverende Intervju i Trondheim. Kurset tilpasses deltakerne som er på kurset. Kurset tilpasses deltakerne som er på kurset. Kursleder henter eksempler fra gruppa og tilpasser opplæringen slik at denne blir nært knyttet til den enkelte deltakers praktiske arbeidshverdag.

Motiverende.no – Motiverende intervju

«MI-spirit» Dette er andre del av en serie med innlegg som skal være en kort introduksjon til motiverende samtale (MI). Første del kan du lese her. Skaperne av MI – Bill Miller og Steve Rollnick har hele tiden vært opptatt av at MI ikke bare handler om et sett med teknikker eller noe som en gjør med folk.