Grunnvann i Grane kommune

[PDF]

Grunnvann i Grane kommune Miljøverndeparteme ntet, NGU

1 Generelt om grunnvannsmulighetene i Grane kommune LØSMASSER Uttak av større mengder grunnvann til vannforsyning er generelt knyttet til sand – og grusavsetninger som er avsatt av elver eller breelver. De beste grunnvannsgiverne er som regel sand – og grusavsetninger som kommuniserer med vassdrag eller innsjø.

Grunnvann Flashcards by Kristoffer Grane | Brainscape

Study Grunnvann flashcards from Kristoffer Grane’s University of bergen class online, or in Brainscape’s iPhone or Android app. Learn faster with spaced repetition.

Grunnvann i Frogn kommune – PDF – docplayer.me

1 Grunnvann i Frogn kommune NGU Rapport BEMERK at kommunene er skilt i A- og B-kommuner. Dette er gjort av fylkeskommunen etter oppfordring fra Miljøverndepartementet for å konsentrere innsatsen om de kommunene som har størst behov i henhold til GiNs målsetting.

GRANE KOMMUNE PLANBESTEMMELSER FOR – docplayer.me

1 GRANE KOMMUNE PLANBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR LAKSFORS MASSEUTTAK PLAN ID Sist revidert Siste behandling i PNM komiteen den: dvs. ved istandsetting og revegetering av området Uttak av grunnvann Borebrønner tillates etablert for uttak av grunnvann til bruk på anlegget. Det skal dokumenteres at uttak av grunnvann foretas i

Grane, Nordland – Wikipedia

Grane, Nordland Grane (help · grane.kommune.no: Data from Statistics Norway. The 2,004-square-kilometre (774 sq mi) municipality is the 30th largest by area out of the 422 municipalities in Norway. Grane is the 355th most populous municipality in Norway with a population of 1,469.

District: Helgeland
[PDF]

www.ngu.no

kommune . Hydrogeologi Grunnvann F jell Løsmasser Små vannverk . Ncvges Grane kommune V/ kom. ing. Koldberg 8680 TROFORS Deres ref. 6. TK/EO J.nr. 2687/86 geològišl&i undersøkelse GRANE KOMMUNE VANNFORSYNING for hydrogeologi Det vises til hyggelig befaring 27. juni 1986.

[PDF]

Grane kommune Teknisk/Næringsavdelingen

samordne og gi retningslinjer for arealbruken på tvers av kommune- og fylkesgrensene. Dersom retningslinjene fravikes, gir dette grunnlag for å fremme innsigelse etter plan- og bygningsloven. Den regionale planen fastsetter miljøkvalitetsnormer for elver, innsjøer, grunnvann og kystvann.

Vannportalen – Om vannområdet

Av registrerte vannforekomster utgjør elver og bekkefelt 11597 km, innsjøer ca 168 km², grunnvann 112 ca km² og kystvann ca 2158 km². Vannområdet berører i hovedsak kommunene Hattfjelldal, Grane, Vefsn, Leirfjord, Vevelstad, Alstahaug, Dønna, Herøy, Hemnes og Vega.

[PDF]

Teknisk og næringsavdelingen VA / Teknisk drift

sept 2008. Grane kommune. Teknisk og næringsavdelingen . VA / Teknisk drift. En håndfull folk, en haug oppgaver og noen millioner