Fagdag om taushetsplikt

Fagdag taushetsplikt – Vikna – Fylkesmannen i Trøndelag

Taushetsplikt og etikk er områder det er nødvendig med jevnlig kompetanseoppdatering. På denne fagdagen vil det veksle mellom innføring i taushetspliktens bestemmelser og etikk, diskusjoner og spørsmålsrunder.

Fagdag vergemål – Fylkesmannen.no

Fagdag vergemål Mer om fratakelse av rettslige handleevne Erstatter tidligere umyndiggjøring Fratakelse på det økonomiske og/eller personlige område Ordinært vergemål ikke tilstrekkelig Strenge vilkår Retten treffer beslutningen Fagdag vergemål Litt om taushetsplikt Opplysningen om at en person er satt under vergemål, er ikke

Fagdag omsorgsbolig by Cathrine Retvedt on Prezi

– tilbud om eget rom ved langtidsopphold – tilbud om varierte og tilpassede aktiviteter.

Fagdag om spiseforstyrrelser ~ Norsk Forening for Psykisk

Aug 08, 2012 · I den anledning arrangeres en fagdag 20. september, «Under overflaten». Spiseforstyrrelser handler først og fremst om følelser, og det å få hjelp til å oppdage og forstå det følelsesmessige innholdet i lidelsen står sentralt i en tilfriskningsprosess.

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester

Målet for nettverket er å dele erfaringer og øke kompetansen om dokumentasjon. I forbindelse med oppstart av nettverket arrangerer vi en fagdag onsdag 12. desember fra kl 11.30 på Torp konferansesenter, Bottenveien 5 i Sandefjord.

1/5(1)

Vurdering av samtykkekompetanse -fagdag i regi av

Download «Vurdering av samtykkekompetanse -fagdag i regi av fylkesmannen 10.04.15. Psykologspesialist Ingfrid Oppistov Lien Habiliteringstenesten for vaksne» Download Document. Internundervisning om taushetsplikt. Helle Devik Haugseter Jurist, Kvalitetsseksjonen.

RSK Vest-Finnmark og Barnehuset i Tromsø – RSK Vest

Pedlex har gitt ut et nytt hefte om personvern og taushetsplikt i ba rnehager – det kan være nyttig! RSK Vest-Finnmark og Barnehuset i Tromsø samarbeider om en halv fagdag om samtalekort og kroppsregler fredag den 25. mai kl. 12.30 – 14.30. Denne blir også streamet.

Krisesentersekretariatets årsmøte og fagdag

Busch snakket blant annet om avvergingsplikten vår som en “sovende plikt”. “Har du mistanke om at noen blir utsatt for vold så har du avvergingsplikt, uavhengig av taushetsplikt” sa han. Videre fortalte han om to hovedfelt som skal settes fokus på framover: Voldtekt og vold i nære relasjoner.

taushetsplikt og bevisføring fra oppnevnte verger

Dersom den oppnevnte vergen er advokat, vil han eller hun allerede i egenskap av dette være underlagt regler om taushetsplikt, jf. Ot.prp. nr. 110 (2008-2009) på samme side.

NJFF Sogn og Fjordane Fagdag-ettersøk-2016.aspx

Sjølvpålagt taushetsplikt – skapar den konflikt med meldeplikt om straffbare handlingar? Alkoholpåverka tilstand, uforsvarleg jakt som hovudskot mm. Straffelova § 196 seier noko om meldeplikt til politiet, den pliktar alle i samfunnet, også ettersøksjegeren, vedrørande alvorlege straffbare handligar.

[PDF]

Kommunikasjon er nøkkelen til tillit? – erfaringsbasert

Fagdag 15.3.2017 Illustrasjon DiaHelse Kommunikasjon Planlegging Innhold Start Møtet/samtalen Relasjon Avslutning Evaluering S. Tveiten: fiskemodell Illustrasjon DiaHelse Relasjon •Tilstede •Anerkjenne •Interessert •Vennlig •Maktublansen •Kulturkunnskap DiaHelse Tillit •Samfunnet •Helsetjenesten •Behandlingen •Individet

Alle sekretærene kan få autorisasjon – Fagbladet.no

Nå tilbyr arbeidsgiver kurs og autorisasjon til alle sekretærene på sykehusene i Arendal, Kristiansand og Flekkefjord. Dermed står de sterkere dersom sykehuset innfører talegjenkjenning.