Zero, SAFs program mot mobbing

[PDF]

Zero, SAFs program mot mobbing – laringsmiljosenteret.uis.no

Zero er et program mot mobbing som skolen kan bruke for å forebygge og redusere mobbing. Programmet er utarbeidet ved Senter for atferdsforskning ved Høgskolen i Stavanger. Zero gir ansatte i skolen kunnskap i å avdekke mobbing,løse mobbesaker,forebygge mobbing og gjøre inn-satsen mot mobbing som en del av skolens arbeid.

[PDF]

Zero, SAFs program mot mobbing – laringsmiljosenteret.uis.no

Zero, SAFs program mot mobbing Temahefte Unni Vere Midthassel, Gaute Auestad, Pål Roland og Elin Solli . 2 Forord Arbeidet mot mobbing krever kontinuerlig innsats. For hver ansatt og kollegiet sammen handler det om å utvikle

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING BRØNNERUD SKOLE – …

1 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING BRØNNERUD SKOLE 20102 Forord Brønnerud skole – en ZERO skole. Det betyr at elever, foresatte

The broken curve: Effects of the Norwegian manifesto

The broken curve: Effects of the Norwegian manifesto against bullying The Zero Program Against Bullying: Zero, SAFs program mot mobbing. En lærerveiledning [Zero, CBR’s program against bullying. A teachers’ guide]. Stavanger, Norway: Senter for atferdsforskning.

Preventing and confronting school bullying: a comparative

Zero, SAFs program mot mobbing: Lærerveiledning [Zero, SAF’s anti‐bullying programme: a teacher’s guide], 2nd ed., Stavanger: Centre for Behavioural Research, Stavanger University College. [Google Scholar]). These handbooks set out the interventions that …

Published in: British Educational Research Journal · 2011Authors: Paul StephensAffiliation: University of StavangerAbout: Mobbing · Aggression · Peer review
[PDF]

Skolens handlingsplan mot mobbing – bjoroyskule.no

Første samtale med plager etter prosedyre beskrevet i ”Zero. SAFs program mot mobbing. Lærerveiledning”. Dersom det er flere plagere, har en individuelle samtaler. Samtalene blir gjennomført rett etter hverandre, uten at de involverte elevene får mulighet til å snakke sammen.

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING – PDF Free Download

1 HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Lillehammer Steinerskole MOBBING ER IKKE EN KONFLIKT, MEN ET OVERGREP2 Forord av daglig lede

Fjell kommune BJORØY HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SKULE …

Med mobbing eller plaging forstår vi psykisk og/eller fysisk vold rettet mot et offer, utført av enkeltpersoner eller grupper. Mobbing forutsetter et ujevnt styrkeforhold mellom offer og plager, og episodene gjentas over tid. (Roland og Sørensen Vaaland, i Zero, SAFs program mot mobbing. Lærerveiledning, 2003 ).

The Zero programme against bullying – SpringerLink

The anti-bullying programme ‘Zero’ was implemented at 146 Norwegian primary schools. The outcome among pupils was evaluated after 12 months of the total 16-month period using an age-equivalent design. The present study shows that bullying was reduced among pupils in the schools participating in the Zero …

ZERO ved Sletta Skole by Kathrine sem Kristoffersen

ZERO ved Sletta Skole Introduksjon & problemstilling Hvordan kan ZERO fungere som et mobbeprogram i skolen? Emneplan Hvem egner programmet seg for? Avslutning Hvordan egner programmet seg? Hva har programmet å si for… Definisjon på mobbing Opplæringsloven Hva er ZERO? Virkemidler i ZERO …

[PDF]

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING – fjell.no

(Roland og Sørensen Vaaland, i ”Zero, SAFs program mot mobbing. Lærerveiledning”, 2003). Nokre vanlege kjenneteikn hos elev som vert mobba: Psykosomatiske plager (vondt i hovudet, magen mest vanleg), søvnvanskar, skulevegring, dårleg appetitt.

[PDF]

Psychosocial School Environment (2)

Sørensen Vaaland, in “Zero, SAFs program mot mobbing. Lærerveiledning”, 2003 ). Discrimination means that a person is treated unfairly or harassed, based on gender, age, sexual orientation, disability, beliefs, creed or origin (national or ethnic). Racism involves someone being discriminated against or harassed, for example because

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING – PDF – docplayer.me

Med mobbing eller plaging forstår vi psykisk og/eller fysisk vald retta mot eit offer, utført av enkeltpersonar eller grupper. Mobbing føreset eit ujamt styrkeforhold mellom offer og plagar, og episodane vert gjentekne over tid. (Roland og Sørensen Vaaland, i Zero, SAFs program mot mobbing. Lærerveiledning, 2003).

[PDF]

Fortruleg Skjema for melding av mobbesak – Fjell kommune

Med mobbing eller plaging forstår vi psykisk og/eller fysisk vald retta mot eit offer, utført av enkeltpersonar eller grupper. Mobbing føreset eit ujamt styrkeforhold mellom offer og plagar, og episodane vert gjentekne over tid. (Roland og Sørensen Vaaland, i ”Zero, SAFs program mot mobbing. Lærerveiledning”, 2003 ).