Tromsøbrua, kunsten og steders identitet

Tromsøbrua, kunsten og steders identitet | Tidsskrift for

Forsidebildet fra Tromsø er en fjernmarkør. Det viser til attraksjoner – altså Ishavskatedralen, Tromsdalstind, Tromsøbrua. Som markør gir bildet representative assosiasjoner, byen, havnen, sjøen, naturen. En syntese av karakteristika, lett gjenkjennelig og man blander ikke stedet med noe annet – det er bare i Tromsø det ser slik ut.

[PDF]

Aalborg Universitet Kan steders identitet designes

identitet, i at at kan købes, skabes eller fixes i en fart. arbejdet -er , skal om både forbindelse og forankring. eller Augé til skilte, onsløst -vej forankrede -ude som opfindsomt -om forsøg sted, om ofte -i turisters, beboeres og investorers øjne? Stedsidentitet – også hvor der ikke sker en skid steders …

BYENS IDENTITET OG FORANDRING – Skjulte Steder

BYENS IDENTITET OG FORANDRING / CITY’S IDENTITY AND CHANGE. 05-03-2017. Store byer fortættes. I fremtidens bysamfund forventes det, at vi kommer til at bo tættere. Folk flytter fra landet og ind til byerne samtidig med, at befolkningstallet forøges hurtigt. Det betyder, at byplanlægningen skal omstruktureres. Skjulte Steders på

Aalborg Universitet Kan steders identitet designes

Aalborg Universitet Kan steders identitet designes? Stender, Marie +

Konstruksjon av etnisk identitet, Strategi eller verdi

Konstruksjon av etnisk identitet, Strategi eller verdi? Steders betydning for instrumentelle og primordiale konstruksjoner av etnisitet i Manang-dalen, Nepal

Kunst i offentlige rum: Slots- og Kulturstyrelsen

Når kunsten sådan optræder i vores daglige omgivelser, kan den være med til at give os nye perspektiver på vores samtid og hverdag. Rundt omkring i hele landet er kunst med til at præge steders identitet.

Akademiraadets 20 anbefalinger: Drop tilplastring med

 ·

Drop solcellepaneler på tagene og skab i stedet »multienergi-øer«, helst på åbent hav og ellers tæt på industri og infrastruktur, hvis de er nødvendige på land. Det mener statens rådgiver i kunstneriske spørgsmål, Akademiraadet, som netop har udgivet rapporten »Akademiraadets tyve anbefalinger til et skønnere Danmark«.

Stedets betydning | KUNSTEDER.DK

En kunstner, en forfatter eller en filminstruktør kan være med til at skabe blik for steder, som vi måske ellers ikke ville ’opdage’. Når vi møder stederne gennem kunsten, kan det imidlertid hænde, at vi synes de er smukke, frastødende eller fascinerende.

[PDF]

StedSideNtitet – vordingborg.dk

Man kan ikke opfinde en identitet. Man kan artikulere og synliggøre en identitet. Men man kan hverken designe eller udsmykke sig til andet end overfladiske markører. Påstande og fikse ideer, de være sig nok så “kunstneriske” har tendens til at anonymisere, i stedet for at definere.

Socialhistoriske værker af Litauisk kunstner – kunsten.nu

Fotografierne er taget med særlige kameraer og linser, som stammer tilbage fra moderens barndom, og projektet er udformet som en søgen efter moderens hus, der måske ikke findes længere. I billederne undersøges relationen mellem identitet, sted og erindring i forhold til rejsens specifikke form.

[PDF]

URBAN LAB KoNfeReNce / 05 feB 2015 StedSideNtitet

og bygninger, men også i fortællinger, som de – måske – gør til deres egne eller bruger til at skabe fælles identitet. Stedsskabelse handler både om at koble stedet til andre tider og steder, og om at skabe et særligt sted i verden. Men steder kan også overdesignes, og trods kreative strategier til at vække dem til live, går det alligevel sjældent helt som planlagt.