Styring og ledelse

Masterstudium i styring og ledelse – Student

Masterstudium i styring og ledelse Oversikt over emner og normalprogresjon 2018-19 Siden 1. studieår har en litt annen plassering av emner enn 2. og 3. studieår, stemmer ikke «Semesteroversikten» helt for …

Styring og ledelse – HiOA

Styring og ledelse Ønsker du å bedre dine karrieremuligheter, kombinere jobb og utdanning og bygge opp et flerfaglig nettverk? Masterstudiet i styring og ledelse gir deg nyttig innsikt i …

| Hovedstadsområdets nettverk for IT-styring og ledelse

IT-styring og ledelse omfatter både leverandør- og kundesiden, samt temaer relatert til strategiske, forvaltningsmessige og prosjektrelaterte utfordringer. Kjernegruppen for nettverket består av personer fra Simula Research Laboratory, Difi, Gyldendal, Promis, Scienta, Statens Pensjonskasse, pwc, Gauge, Project Economics, Universitetet i Oslo, Toll, Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI), Skatteetaten og NAV.

Ledelse, styring og verdier – Magma

Formålet er å se ledelse og styring i et etisk perspektiv, der interesser og verdier får spille en rolle sammen med mål og formålseffektivitet. Vi starter med å definere hva ledelse og styring er som virkemidler, hva som skiller dem, og hvordan ledelse og styring brukes i praksis for å oppnå mål.

Ledelse og styring | DenOffentlige.dk

Kritiske og åbne medarbejdere er en gave til både ledelse og demokrati. Derfor skal de fejres og ikke straffes, skriver Jan Hoby, og peger på at offentligt ansatte også har meddeleret på en række områder.

Master i offentlig ledelse og styring ved Høgskolen i

Master i offentlig ledelse og styring eller Master of Public Administration (MPA) er en internasjonal lederutdanning på høyt akademisk nivå. Studiet er utviklet for å hjelpe ledere til å møte forandringer og stimulere til læring, utvikling og fornyelse av egen virksomhet.

Amundsen Styring og Ledelse – Home | Facebook

Amundsen Styring og Ledelse shared Stat & Styring – Tidsskrift for politikk og forvaltning’s photo.

5/5(1)

Ledelse og styring – Universitetet i Agder – uia.no

Ledelse og styring er et nytt kurstilbud bestående av utvalgte kurs skreddersydd for deg som har noen års erfaring fra arbeidslivet. Tilbudet retter seg mot ledere, mellomledere og fremtidige ledere i privat-, offentlig- og frivillig sektor.

Kandidat i Styring og Ledelse – Læs Cand.merc. i Kolding

Kandidatuddannelsen cand.merc. i Styring og Ledelse giver dig teoretiske kvalifikationer og erfaringer med styrings- og ledelsesopgaver, så du er i stand til at varetage stillinger inden for industri- og servicevirksomheder.

Styring eller ledelse – Magma

Røvik mener trendene i ledelse de siste åtte til ti årene tydelig går fra å handle om ledelse til å handle om styring. Med ledelse mener han det direkte samspillet mellom leder og medarbeidere, og med styring betegner det vi kan kalle indirekte ledelse, det vil si å styre atferd gjennom systemer og regler.

Bibliotek – styring og ledelse – HiOA

Bibliotek – styring og ledelse. Ønsker du å kvalifisere deg for lederstillinger innen bibliotekområdet? Masterstudiet i bibliotek – styring og ledelse egner seg for deg som er tilsatt i bibliotek eller beslektede virksomheter, og som etter en periode i arbeidslivet ønsker å videreutvikle din kompetanse.

Ringebu commune rådmannen. Styring og ledelse. Innstilling

Ringebu kommune Prosjekt styring og ledelse. Mal for prosjektgruppenes forslag til styringsgruppa. Prosjekt styring og ledelse Mal for prosjektgruppenes forslag til styringsgruppa 5. Prosjektgruppene 5.0. Om prosjektgruppene Nedenfor følger informasjon om de fire prosjektgruppene med mandat, sammensetting, Detaljer

[PDF]

TILLIDSBASERET STYRING OG LEDELSE I OFFENTLIGE – oao.dk

organisation. Blandt både den politiske, administrative og fagprofessionelle ledelse sker en udvikling i retning af i højere grad at abonnere på metaguvenørrollen. For medarbejdere og medarbejderrepræsentanter involverer implementeringen af tillidsbaseret styring og ledelse især en øget anvendelse af rollen som medleder.

Program for bedre styring og ledelse i staten – Kommunal

Se videoene fra avslutningskonferansen for Program for bedre styring og ledelse Skrevet av Sverre, 13. mars 2018 Tirsdag 12. desember 2017 arrangerte Program for bedre styring og ledelse i staten avslutningskonferanse.

Forum for Fremtidens Offentlige Ledelse & Styring

Nov 09, 2018 · I spændingsfeltet mellem molbohistorier og absurd teater skal vi kramme samarbejdet og åbenheden for at opnå god ledelse og styring. Eva Høeg skriver fra debatmøde i Forum med Peter Bjerre-Mortensen, Claus Hjortdal og Eik Møller.