Søknad om konsesjon for drift av ferjesambanda E39 Mortavika

Intensjonskunngjøring – tildeling av kontrakt for drift av

Inneværende løyveperiode for drift av riksvegferjesambandene E39 Mortavika-Arsvågen og Halhjem-Sandvikvåg utløper 31. desember 2016. Statens vegvesen viser til veiledende kunngjøring om konkurranse om konsesjon til drift av riksvegferjesambandene «E39 Mortavika-Arsvågen og Sandvikvåg-Halhjem» på Doffin/TED.

Lise Olsmo Oen – mercell.com

Søknad om konsesjon for drift av ferjesambanda E39 Mortavika – Arsvågen og Halhjem – Sandvikvåg 2017: Drift av riksvegferjesambanda Hjelmeland – Nesvik – Skipavik og Lauvvik – Oanes. Drift av to riksvegferjesamband i Indre Sogn: 27.04.2015 12:00 Drift av to riksvegferjesamband i Indre Sogn: Drift av riksvegferjesambanda Hjelmeland – Nesvik

Drift av Mortavika-Arsvågen er utlyst – Veier24.no

Drift av Mortavika-Arsvågen er utlyst Fergesambandet mellom Mortavika og Arsvågen i Rogaland er et av de viktigste i landet. De som vil ha konsesjon på å drive det etter 2018, må gi anbud innen 2. juni.

Reserveferje E39 Mortavika – Arsvågen og E39 Halhjem

På ferjesambanda E39 Mortavika – Arsvågen og E39 Halhjem – Sandvikvåg vert det allereie frå måndag 16. januar sett inn reserveferje. Ferja som vert sett inn er MF Sulafjord frå Fjord 1 (som er brukt i sambandet Moss-Horten).

mortavika arsvågen tid – VCY – vcynr.com

Lyser ut Mortavika-Arsvågen og Halhjem-Sandvikvåg … Arbeidet med den ordinære og langvarige kontrakten for dei to ferjesambanda er forseinka. Statens vegvesen lyser i dag ut ein eittårig konsesjon for drift av Mortavika-Arsvågen og Halhjem-Sandvikvåg. Kan ta tid før Boknafjorden får tre ferjer – …

Lyser ut Mortavika-Arsvågen og Halhjem-Sandvikvåg for eitt

Arbeidet med den ordinære og langvarige kontrakten for dei to ferjesambanda er forseinka. Statens vegvesen lyser i dag ut ein eittårig konsesjon for drift av Mortavika-Arsvågen og Halhjem-Sandvikvåg. [23.04.2015] Konsesjonen som blir lyst ut i dag gjeld frå 1. januar til 31. desember 2017. Krav

Vedlegg: AU-sak 6/13 Ferjedrift som flaskehals på

6 1.5 Attståande bilar Måling av attståande bilar på eit ferjesamband kan vere eit av fleire parameter for å sjå på flaksehalsproblematikken på ferjesambanda på E39. Ut i frå statistikken for 2011 og 2012 ser det ut til at det er flaskehalsproblematikk særleg på Lavik Opedal, MortevikaArsvågen, HalhjemSandvikvåg, LavikOppedal og MoldeVestnes.

Doffin

Inneværende løyveperiode for drift av riksvegferjesambandene E39 Mortavika-Arsvågen og Halhjem-Sandvikvåg utløper 31. desember 2016. Statens vegvesen viser til veiledende kunngjøring om konkurranse om konsesjon til drift av riksvegferjesambandene «E39 Mortavika-Arsvågen og Sandvikvåg-Halhjem» på Doffin/TED.

Om utbygging og finansiering av T-forbindelsen nytt

Søknad om delvis bompengefinansiering av Bompengepakken Stord vestside. Søknad om delvis bompengefinansiering av Bompengepakken Stord vestside Utkast til søknad pr. 18.4.2011 1. Bakgrunn Bompengeinnkrevinga på ferjesambandet E39 Halhjem – Sandvikvåg til finansiering av opprusting . …

Fjord1 med verdas største gassferje på Boknafjorden

Selskapet, som sette i drift verdas første gassferje Glutra i Møre og Romsdal i 2000, er leiande i marknaden på drift av bilførande gassferjer. Ferjesambanda på Kyststamvegen (E39) i Rogaland og Hordaland har sidan 2007 blitt trafikkert av fem slike ferjer frå Fjord1.

Storkontrakt til Fjord 1 – NRK Hordaland – Lokale nyheter

Trafikkselskapet Fjord 1 har vunne anbodskonkurransen om drift av to mest trafikkerte ferjesambanda i Noreg.

Statens vegvesen – Statens vegvesen – Ferjefri og utbedret

Apr 04, 2017 · Statens vegvesen Region midt utfører forberedende undersøkelser for bygging av bruer over Halsafjorden, Sulafjorden og Vartdalsfjorden som en del av planleggingen av ferjefri E39.

35.000 kan gå ut i streik – dette blir konsekvensane – NRK

– For den vanlege mannen i gata ville redusert drift av bussruter og ferjer fått størst betydning. Sjå kva bedrifter som varsla at dei ville ta tilsette ut i streik i ditt fylke i lista under.

[PDF]

www.rodoy.kommune.no

Created Date: 4/20/2012 2:26:44 PM