Rapport frå Vågsøy ungdomsskule og Måløy vgs. – Yhav

Ombygging/rehabilitering ved Måløy Vidaregåande Skule

Siste delen av forrige skuleår vart brukt til flytting av elevar og undervisingsutstyr til modulskulen som står att etter at Vågsøy Ungdomsskule vart teken i bruk.

Vinnaren av Halloween-diktkonkurransen – Måløy

Vinnaren av Halloween-diktkonkurransen er kåra! Nadia Marissa Kvernevik, som går på Vågsøy ungdomsskule, kan hente premien sin i kantina på Måløy

Stortingsvalet 2017 – Sogn og Fjordane fylkeskommune

I salen sat elevane frå Måløy vidaregåande skule og 9. og 10. klasse frå Vågsøy ungdomsskule. Dei fekk høyre politikarane diskutere mellom anna regionsreforma, skattepolitikk, miljø, næringsliv og …

Vågsøy kommune

Vågsøy kommune – Gate 1 120 – Postboks 294 – 6701 Måløy – [email protected]

Skuleåret er omme, og førebels er det – Måløy

Skuleåret er omme, og førebels er det stillheit og ro som herskar på skuleområdet. Den siste månadane har vore hektiske, ikkje berre med

Plan for entreprenørskap ved skulane i Vågsøy – PDF

Fokus er på personlege eigenskapar, ferdigheiter og haldningar som utdanninga bør innehalde og gje den einskilde elev. Eigenskapar, ferdigheiter og haldningar som er nemnast, og som er viktige for dagleg sosialt virke, men også for å lukkast som entreprenør er: kreative evner, kritisk sans og skjønn, læring som lagarbeid, internasjonalisering og tradisjonskunnskap, naturfag, økologi og etikk, plikter og ansvar.

Vågsøy kommune. Konkurransegrunnlag. Skisseprosjekt ny

Download «Vågsøy kommune. Konkurransegrunnlag. Skisseprosjekt ny ungdomsskole og svømmeanlegg og rehabilitering av den eksisterende ungdomsskolen»

Selje skule

Selje kommune er ei MOT-kommune og kommuna sine MOT-tilsette heiter Maria Helgesen ( MOT-koordinator) og Tor Ivar Østreng (MOT-informatør). Dei MOT-tilsette jobbar opp mot ungdomsskule-elevane på Selje skule og Stadlandet skule.

For rådgjevarar — Karriere-sfj

Planlegge og gjennomføre kompetansehevande tiltak, som til dømes næringsreiser, bedriftsbesøk, temadagar, kurs og nettverkssamlingar Kontakt oss dersom du har spørsmål, behov for opplæring eller har andre innspel du vil dele med oss.

LEU Vågsøy – spotidoc.com

Vågsøy ungdomsskule på Gotteberg Foto: Ottar Starheim – NRK Side 8 av 30 Energiutgreiing Vågsøy kommune 2013 3 LOKALT ENERGISYSTEM 3.1 Infrastruktur for energi Lokale energiutgreiingar skal i samsvar med forskrifta inkludere beskriving av infrastruktur for energi og statistikk for denne.

Nyhende – Sogn og Fjordane fylkeskommune – flora.vgs.no

Fylkeskommunen har fordelt midlar frå desentralisert ordning for kulturbygg til fem kulturbygg i fylket: Askvoll samfunnshus, Loen bygdehus, grendahuset Mardal skule, Naustdal barne- og ungdomsskule – kulturhusfunksjonar og Realen.

FLORA – webby.no

Det var innslag på scena i Førdehuset frå Eid, Gaular, Flora, Naustdal og Førde kommune. 2004 Førde Ungdomsskule Prosjekt ordna etter kommune 2002 -2003. Flora ungdomsskule L97 Inkluderande læringsmiljø Førde Førde ungdomsskule IKT Naturfaglig motivasjon Halbrend skule IKT Naturfaglig motivasjon Gaular Sande skule IKT Kompetanseutvikling av tilsette.

Kristin Maurstad (@kristinmaurstad) | Twitter

#Vågsøy ungdomsskule viser at det er mogleg å tilby #teiknspråk som #framandspråk. Fylkesmannen tilrår å slå saman Vågsøy og Selje, Mange tårer for dei omkomne elevane på Måløy vgs i dag. Verdig minnemarkering med eit hav av tende lys. Vi …

Camilla Heggelund Blålid | Facebook

 ·

Camilla Heggelund Blålid er på Facebook. Bli medlem av Facebook for å komme i kontakt med Camilla Heggelund Blålid og andre du kanskje kjenner. Facebook