Råd til helsepersonell om zikafeber

Råd til helsepersonell om zikafeber – FHI

Råd til gravide og andre reisende – landliste Selv om forekomsten varierer, kan zikavirus forekomme som sporadiske tilfeller i store deler av det amerikanske kontinent, Sørøst-Asia, Afrika og Oseania.

Råd til gravide og andre reisende – landliste – FHI

Råd til gravide og andre reisende – landliste Selv om forekomsten varierer, kan zikavirus forekomme som sporadiske tilfeller i store deler av det amerikanske kontinent, Sørøst-Asia, Afrika og Oseania.

Nyheter med råd til helsepersonell – Legemiddelverket

Om Legemiddelverket Statens legemiddelverk skal sikre god kvalitet ved behandling med legemidler og at legemidler har lavest mulig pris. Vi skal sørge for at befolkningen får likeverdig og rask tilgang til effektive legemidler, legge til rette for forskning og innovasjon og forvalte produktregelverket for medisinsk utstyr.

Råd til arbeidsgiver – hvordan avdekke og følge opp svikt

Råd til arbeidsgiver – hvordan avdekke og følge opp svikt hos helsepersonell Disse artiklene gir informasjon og råd til arbeidsgivere som ønsker å arbeide for å forebygge, avdekke og følge opp svikt hos helsepersonell de har ansatt, og er ment til bruk i diskusjoner der internkontroll og kvalitetsforbedring innen helse- og omsorgssektoren står på dagsorden.

Råd til helsepersonell – Button Battery Safety

Råd til helsepersonell Knapp/knappceller er batterier som er spesielt for et bredt utvalg av små apparater som høreapparater, klokker og leker. Disse batteriene har form av en knapp/mynt, derav navnet, og kommer i forskjellige størrelser.

[PDF]

10 gode råd BK – ah-web-prod.s3.amazonaws.com

Sett av god tid til konsultasjonen Mange vil ha behov for en utvidet time. Benytt takstkode 660 i Normaltariffen ved årlig helsekontroll hos fastlegen. 3. Snakk alltid direkte til den det gjelder Oppfordre pasienten til å svare selv før du spør ledsager om hjelp. Mange vil bruke tid på å forstå hva du sier og å fortelle om egne behov og symptomer.

Zikafeber – Zikavirus – helsenorge.no

Zikafeber er for de aller fleste en mild sykdom med feber og utslett, men det er bred vitenskapelig enighet om at gravide som smittes med zikavirus kan overføre viruset til fosteret og forårsake mikrokefali og andre nevrologiske komplikasjoner.

Tilsynssaker mot helsepersonell | Tidsskrift for Norsk

Helsetilsynet i fylket skal informere Statens helsetilsyn om forhold som tilsier advarsel, tilbakekall av autorisasjonen, eller andre administrative reaksjoner etter lov om helsepersonell. I tillegg til psykologer omfatter autorisasjonsordningen 26 ulike helsepersonellgrupper.

[PDF]

10/17 – helsebiblioteket.no

Nytt om samfunnsmedisin 19. mai 2017, 25. årgang og folkehelsearbeid 10/17 Komplett innholds­ fortegnelse s. 2 Fastlegen og folkehelsearbeidet s. 3 Usikkert om pakker uten reklame får færre til å røyke s. 12 Fakta om zikafeber s. 17 Nordmenn er verdens lykkeligste folkeslag s. 11 Hvilke trær er best for byfolk? s. 11 Helsestasjonisme s. 6

UNGDOMSVENNLIG SYKEHUS by Ungdomsmedisin Akershus

Våre råd om kommunikasjon 1. Ikke bruk for mye legespråk. Vi skjønner det ikke! 2. Snakk direkte til oss og ikke til foreldrene våre. 3. Jeg er ikke sykdommen min. Vær interessert i hele meg. 4.

Helsepersonell med rusproblemer | Helsetilsynet

Politiet avgjør om saken skal etterforskes og vurderer om det er nok bevis til å ta ut tiltale. Tyveri og avdekking av rusmisbruk bør også meldes til fylkesmannen. Helsepersonell har ansvar for å gi tilsynsmyndighetene informasjon om forhold som kan medføre fare for pasientenes sikkerhet. Det følger av helsepersonelloven § 17.

Utbrudd av zikafeber – regjeringen.no

Norske helsemyndigheter har publisert helsefaglige reiseråd til gravide etter utbrudd av zikafeber. For mer informasjon, se Folkehelseinstituttets nettsider . For informasjon om norske myndigheters ulike reiseråd, les mer på regjeringen.no .

Legemidler med valsartan – råd og retningslinjer ved

Råd til helsepersonell Legemidler med valsartan – råd og retningslinjer ved tilbaketrekking og legemiddelmangel Salget av flere legemidler med valsartan er stanset grunnet forurensning i tablettene.