Nei til akademisk boikott av Israel

Nei til akademisk boikott av Israel – VID vitenskapelige

Øvrige i panelet var Marthe Valle, sykepleier, artist og aktivist, Hanne Lossius, lege og aktivist, Tore Sivertsen, Akademisk og Kulturell Boikott av Staten Israel og pensjonert førsteamanuensis fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Berit Hagen Agøy, Generalsekretær, Mellomkirkelig råd, Maren Iversen, student Universitetet i Bergen, Liberal Liste.

Nei til boikott av Israel Public Group | Facebook

Boikott av Israel er ett av de mest tankeløse handlinger som kan gjøres. Hva tenker disse. Har de ikke lest sin historiebok som bare er ca 100 år, hva som ble vedtatt da om at Israel eller Jødene skulle få sin egen stat. Videre når ble Palestiner araberne et eget folkeslag så de skulle legge beslag på det land som var vedtatt at jødene skulle ha.

Nei til akademisk boikott av Israel – Stavanger Aftenblad

 ·

Nei til akademisk boikott av Israel. KOMMENTAR: En akademisk og kulturell boikott av Israel vil neppe fremme opposisjon og kritisk tenkning i landet.

Konrads tankesmie: Nei til akademisk boikott av Israel

Nov 16, 2009 · Nei til akademisk boikott av Israel Oppdatering: Professor Østerud irettesetter akademikere som vil drive politisk motivert overstyring av kollegaenes aktiviteter. Oppdatering 2: NTNU i Trondheim arrangerer i høst en seminarserie der alle foredragsholderne er kritiske til Israel.

Nei til boikott – VG

 ·

Vedtaket er nok et uttrykk for en urovekkende negativ særbehandling av Israel. Hvis LO tror dette bidrar til fred og bedre forståelse mellom israelere og palestinere tar de feil.

NTNU sier nei til Israel-boikott – Dagbladet

De oppfordret institusjonene om å innføre en kulturell og akademisk boikott av Israel. Målet var å bidra til å legge et internasjonalt press på Israel for å starte forhandlinger med

bore-aktuelt: Nei til akademisk Israels-boikott

Israel har full rett til å eksistere, og israelske produkter generelt bør den enkelte vurdere om man vil kjøpe. Men en boikott av de israelske varer og tjenester som har direkte tilknytning til de jødiske bosettingene i palestinske områder, kan i det minste være en symbolhandling.

Boikott av Eurovision i Israel? Nei – reis dit!

Men sånn er virkeligheten, og hvordan møter vi den – nå som Grand Prix-finalen helt sikkert kommer til å avholdes i Israel? Roger Waters og Brian Eno inviterer til boikott.

NTNU sa nei til Israel-boikott | Norsk-Israelsk Handelskammer

Vil bygge jernbanelinje fra Israel til gulfstatene; Israel arrangerer digitalt forum; I Snapir aluminiumfabrikk jobber jøder og palestinere sammen; Jon Jovi opptrer trolig i Israel i sommer; Stor medisinsk cannabis-konferanse i Tel Aviv; Sommermøte 2015. Trygve Brekke fikk årets ærespris 2015.

En boikott av fri tenkning – Aftenposten

 ·

Norsk kulturliv og akademia bør gå imot enhver kulturell eller akademisk boikott av Israel av de åpenbare grunner at boikott og brudd i kontakten er imot selve essensen i skapingen av kultur og kunnskap, som forutsetter frihet, åpenhet, uavhengighet og nærkontakt med …

Akademisk og kulturell boikott – AKULBI

Akademisk og kulturell boikott av Israel. Israelske universiteter, forskningsmiljøer og kulturelle institusjoner spiller en nøkkelrolle i okkupasjonen.