Kommunene svikter hus i hardt klima

Kommunene svikter hus i hardt klima – SINTEF

Kommunene svikter hus i hardt klima Klimaendringer og ekstremnedbør gjør at bygningsmassen i deler av landet må tåle større påkjenninger enn før. Et stort ansvar for klimatilpasning ligger hos kommunene, men ikke alle følger loven som pålegger kommunen å gjennomføre nødvendige risiko- og sårbarhetsanalyser.

Kommunene svikter hus i hardt klima – vvsaktuelt.no

Et stort ansvar for klimatilpasning ligger hos kommunene, men ikke alle følger loven som pålegger kommunen å gjennomføre nødvendige risiko- og sårbarhetsanalyser.

Kommunene svikter hus i hardt klima – VVSForum

Sep 11, 2018 · Kommunene svikter hus i hardt klima. Ekstremnedbør og klimaendringer gjør at bygningsmassen i deler av landet må tåle større påkjenninger enn før. Et stort ansvar for klimatilpasning ligger hos kommunene, men ikke alle følger loven som pålegger kommunen å gjennomføre nødvendige risiko- og sårbarhetsanalyser.

Vil ha energivennlige hjem Aug 11, 2018
Bygger ny skole i Vollebekkveien Jun 11, 2018

See more results

Klima 2050 finner løsninger – SINTEF

Kommunene svikter hus i hardt klima 21. april 2015 Klimaendringer og ekstremnedbør gjør at bygningsmassen i deler av landet må tåle større påkjenninger enn før.

Hus og VA Infrastruktur i hardt klima | VANytt.no

Hus og VA Infrastruktur i hardt klima. Nyheter; Hus og VA Infrastruktur i hardt klima. SINTEF-seminar. 06/05/2014. 0. Del på Facebook. Tweet . Senere års hendelser har vist at norske bygninger ikke er tilpasset et framtidig klima. Hva er de største utfordringene? Powel vil tilby kommunene digital hjelp.

Vil bygge i flomområde : Bygg.no – Byggeindustrien

Og kommunene slipper ikke unna. – Forsikringsselskapene kan kreve regress. Det kan koste en kommune dyrt å gi byggedispensasjon i områder med dokumentert ras- og flomrisiko, sier Kari Elisabeth Morbech i Fylkesmannens miljøvernavdeling. Kommunene svikter hus i hardt klima; Nøkkelord:

Vil ha lovfestet avstandskrav til VA-ledninger – VVS aktuelt

Kommunene svikter hus i hardt klima. Ekstremnedbør og klimaendringer gjør at bygningsmassen i deler av landet må tåle større påkjenninger enn før. Renseanlegg blir fremtidens energifabrikk. De store tekniske innovasjonene er i ferd med å nå vann- og avløpssektoren.

Kulturminner i hardt vær – Byggmesteren

Nye statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning i kommunene har vært på høring. Riksantikvaren mener at ansvaret for å sikre kulturminner og -miljøer burde vært enda tydeligere meislet ut i de nye retningslinjene. Ulike geografiske områder vil kreve ulike tiltak.

Midt-Norge blir hardest rammet av klima – forskning.no

Midt-Norge blir hardest rammet av klima Mange norske utkantkommuner har lav kapasitet til å tilpasse seg klimaendringer, hevder forsker Karen O’Brien ved CICERO (Senter for klimaforskning), som har ledet kartleggingen av sårbarheten for klimaendringer i norske kommuner.

NRK-gjennomgang av nei-kommunene: Preges av forgubbing og

Det er tilsynelatende mange av kommunene hvor behovet for sammenslåing er størst, som har valgt å stå alene, sier Brandtzæg, som har studert kommunesammenslåinger.

Vil bygge i flomområde : Bygg.no – Byggeindustrien

På flomutsatte Øya i Romerike-kommunen Fet er det regulert for ny boligbygging. I Fylkesmannens miljøavdeling er de langt ifra overbeviste om at det er en god beslutning.

Kulturminner i hardt vær – Riksantikvaren

Norske kommuner, fylkeskommuner og statlige instanser må ta inn over seg risikoen som klimaendringene fører med seg. Nye statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning i kommunene har vært på høring.