Kan jeg ta bachelor i rettsvitenskap i Stavanger og master i Oslo eller Bergen?

Kan jeg ta bachelor i rettsvitenskap i Stavanger og master

Hei, jeg er veldig interessert i jusstudiet, men jeg vet at jeg ikke har høyt nok snitt til å komme inn på masterstudiet i Oslo eller Bergen. Derfor tenkte jeg å søke på bachelorstudiet i rettsvitenskap i Stavanger, men jeg vil jo gjerne fortsette slik at jeg får master til slutt.

Hva er forskjellen på bachelor og master? – Ung.no

Må jeg ta bachelor før jeg har tatt master? Er det sånn at jeg søker om å ta mastergrad med bachelor karakterene mine eller vidergående karakterene mine? Kan jeg ta bachelor i rettsvitenskap i Stavanger og master i Oslo eller Bergen? Utdanning. forskjellen på ambulansefag vg2, og prehopitalt arbeid – paramedic bachelor?. Utdanning.

Hva kan du bli? – Rettsvitenskap bachelor – Økonomi og

Fra studieåret 2019-2020 vil 7 plasser ved det toårige masterprogrammet i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen være reservert for studenter med Bachelor i rettsvitenskap fra Universitetet i Stavanger. Ta gjerne kontakt med Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger …

Hva skal du velge – bachelor- eller mastergrad?

I Rauland kan man ta en bachelor i folkemusikk, og studere alt fra danser og ulike instrumenter, til livefremføring og folkemusikkens historie. Utdanning i Norge Dette er de mest populære studiene i Norge Siviløkonom og rettsvitenskap er blant studiene som står øverst på ønskelisten til norske studenter.

Jus/Bachelor i Lillehammer -> master oslo – Annen

Jus/Bachelor i Lillehammer -> master oslo – posted in Annen utdanning: Begynner vg2 nå til høsten, går idrettsfag og får deretter studiekompetanse. Ligger på rundt 4,7-4,8snitt, men er pent klar over at jeg kan …

Bachelor i rettsvitenskap – HVOR? – Karriere og utdanning

Jeg tror jeg ville valgt Lillehammer og Bergen, eller bare Bergen uansett snitt fra vgs. Lillehammer og Bergen har annen studiemodell (fortløpende eksamner) enn Oslo, og det passer meg mye bedre. Nå har UIO endret studiet slik at man nå har eksamener hvert semester i motsetning til en gang i året.

Bachelor i rettsvitenskap Høgskolen i Innlandet – INN

De som blir tatt opp som student ved Det juridiske fakultet ved UiB eller ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo (UiO) vil nyte godt av at Bachelor i rettsvitenskap ved INN er forhåndsgodkjent til å utgjøre de tre første årene av masterstudiet.

BAJUS Bachelor i rettsvitenskap (kull 2018 – 2021

Slik godskriving som omhandles i dette punktet, krever opptak til de ordinære femårige masterprogrammene i rettsvitenskap, og alt opptak til disse programmene går via Samorda opptak. Bachelor i rettsvitenskap kvalifiserer også til opptak til Master in Public Administration (MPA) ved Høgskolen i Innlandet – Lillehammer.

Søknadsfrist og opptak – Rettsvitenskap (jus) (master – 5

Dersom du allerede har høyere utdanning fra UiO eller et annet lærested, kan du søke om å få bruke denne i programmet ditt ved UiO. De faglige kravene i programmet avgjør om utdanningen kan godkjennes. Du finner de faglige kravene på Oppbygging og gjennomføring. Les mer om hvordan du søker om godkjenning av utdanning.

Juss | utdanning.no

Med master i juss kan du etter endt utdanning kalle deg jurist, og har mulighet til å bli for eksempel advokat eller dommer. Du kan også studere juss og andre rettsvitenskapelige fag på et lavere nivå, både enkeltemner, årsstudium og bachelorgrader.

master i rettsvitenskap – Forsiden – regjeringen.no

Dette kan være en integrert master, 5 år, eller en bachelor og master, 3+2 år. Departementet tar sikte på å fastsette endringsforskriften slik at den kan iverksettes fra 1. januar 2016. Høringsuttalelser sendes Kunnskapsdepartementet innen 26. juni 2015 .Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale

Advarer mot «snarvei» til jusstudiet – DN.no

De som søker seg til bachelorutdannelse i jus blir fortalt at studiet gir muligheter for videre masterstudier ved universitetene i Oslo, Bergen og Tromsø. Men: – Vi har jo ikke plass. Vi kan ta inn studentene, men det forutsetter at noen av våre studenter slutter slik at vi har ledig plass.

Bachelor i jus – Universitetet i Sørøst-Norge

Bachelor i jus. Med bachelor i jus kan du jobbe med juridisk saksbehandling, organisering og forvaltning i privat og offentlig sektor. Ved fullført bachelorgrad kan du ta en master i rettsvitenskap i Norge eller internasjonalt, og dermed kunne jobbe som advokat, dommer eller politijurist.

Rettsvitenskap – Universitetet i Agder

Jeg hatt utbytte av den arbeidserfaringen jeg opparbeidet meg under studietiden, samt nesten alle de juridiske fagene som har vært en del av bachelor- og mastergraden i rettsvitenskap. Samlet har dette bidratt til en bredere forståelse.