Politikk uten kristendom?

Politikk uten kristendom? – Document

Politikk uten kristendom? Av: Kjell Skartveit 24. juli 2013, 23:13 Andreas Skartveit skriver i Aftenposten 14. juli 2013 at «Då demokratiet kom sigande inn i europeisk politikk i ulike former, møtte det ofte Gud og hans folk som motstandarar.

Kristendom og politikk – fagsider.org

Kristendom og politikk er et gammelt emne, – like gammelt som kristendommen. Og det uforanderlige i alle de forandringer kirken har gjennomgått er at kristendom og politikk er blandet sammen og at denne sammenblanding har skapt konflikter. Det ligger derfor ikke noe overraskende og nytt i dagens kirkepolitiske forviklinger.

Politikk uten kristendom? – Dagen.no

Al­lahs mono­te­is­me gjør ham re­la­sjons­løs, og der­med uten kjær­lig­het, for kjær­lig­he­ten for­ut­set­ter flere, den for­ut­set­ter en re­la­sjon i gud­dom­men.

Politikk uten kristendom – verdidebatt.no

Politikk uten kristendom Er det sekulære samfunnet egentlig vasket rent for religion, eller er det bare en ny teologi vi ser konturene av? Publisert: 27. jul 2013 / 2022 visninger.

Høyre frir til KrF uten «kristendom» i programmet

 ·

Svaret er 53 ganger. I tillegg omtaler KrF i sitt programutkast «kristne» 23 ganger. Det siste ordet finnes ikke i Høyres, som kun én gang omtaler «kristne» og ikke sier noe om «kristendom». Ingen «kristne» i Aps gjeldende program. Ordbruken i Høyres nye program skiller seg lite fra det forrige.

Kristendom og politikk – Civita

Forholdet mellom kristendom og politikk er viktig å løfte frem i norsk ideologisk og politisk debatt. Kanskje særlig fordi kristendemokratiet i Norge har havnet litt i skyggen av et relativt stort Høyre og et relativt lite Kristelig Folkeparti.

Kristne og politikk – aktivkristendom.no

Så tilbake til oss – og politikk. Åpenbart bør vårt fokus som kristne være på måten vi lever våre egne liv på. Men vår stemme teller fortsatt! Hvem skal jeg stemme på som kristen? Hvem du velger å stemme på er en personlig avgjørelse.

Å blande politikk og religion – Aftenposten

 ·

GAARDER-DEBATTEN. Sammenblandingen av politikk og religion kan virke uunngåelig i forhold til situasjonen i Midtøsten. Likevel er det avgjørende i alle fall å forsøke å vite når man snakker om politikk, og når man snakker om religion.

E N D E T I D: William Booth profeterte om endetiden

Politikk uten Gud, himmel uten helvete”. Arne Borgersen i Bønnetjenesten for Norge , har kommentert dette på følgende måte: Religion uten Den Hellige Ånd kjennetegnes av at man spør mer etter menneskelige løsninger på hvordan komme ut av stagnasjon, enn etter Den Hellige Ånd.

Politikk og religion – Document

Politikk er fordeling av goder, lærer elevene på skolen, og lærebokforfattere får det hele til å høres ut som et dannet juleselskap, der alle har fått det de ønsker, og det nærmeste man kom Jesusbarnet var Prøysens Julekveldsvise. Men politikk handler på langt nær bare om gaver og fromme ønsker.

Tror et Norge uten Jesus er et kaldere Norge – Dagbladet

Tror et Norge uten Jesus er et kaldere Norge Flertallet av nordmenn sier de ikke tror på gud. Oslos biskop tror blant annet muslimer bidrar til tydeligere gudstro blant kristne.

Politisk kristendom | morgenbladet.no

Vi holder som ideal at politikk og religion skal være adskilte størrelser – en forventning som knapt lar seg realisere i noe samfunn. At religiøse forestillinger gir seg politiske utslag, er normen i de fleste samfunn, også i den kristne kulturkretsen.