Kartinnsyn Midtre Gauldal kommune

Kartinnsyn Midtre Gauldal kommune – Søk – Kartkatalogen

Kartinnsynsløsning på WEB for Midtre Gauldal kommune. Detaljert kartgrunnlag over kommunen med flere søkemuligheter. Inneholder også oversikt over idrettsanlegg, kulturseverdigheter, verneområder, kirker, barnehager, skoler, omsorgssenter etc.

Velkommen | Midtre Gauldal Kommune

Takk for engasjementet for kommunedelplan Støren! Publisert 15.11.18. Midtre Gauldal kommune takker for godt oppmøte og mange gode innspill på workshop for Kommunedelplan Støren!

Danseforestilling · Midtre Gauldal Kommune

NOIS WebInnsyn

 ·

Kommune Velg karttype Standardkart Bakgrunnskart arealplaner Gråtonekart Markslagskart N50 Raster Økonomisk kartverk raster MIS Livsmiljø (Krever Passord) Skogtbonitet (Krever Passord) Skogplandokumenter (Krever Passord) Skogtakst+FKB (Krever Passord) Skogtakst + Ortofoto (Krever Passord) Viltkart (krever passord)

Midtre Gauldal kommune – Home | Facebook

Praktisk matlagingskveld med Rune Sandø | Midtre Gauldal Kommune Gravide og småbarnsforeldre: Lær å lage sunne og raske middagsretter. Nyhet Publisert av Kristin Myklevoll , 06.11.18 Kokk og pedagog Rune Sandø er en inspirasjonskilde når det gjelder sunt kosthold.

4/4(13)

Midtre Gauldal – Wikipedia

Midtre Gauldal was established as a new municipality on 1 January 1964 after the merger of the old municipalities of Budal, Singsås, Soknedal, and Støren. On 1 January 2018, the municipality switched from the old Sør-Trøndelag county to the new Trøndelag county.

County: Trøndelag

Storneset i Midtre Gauldal kommune – driftskonsesjon

Søknaden om driftskonsesjon gjelder uttak av byggeråstoff i form av løsmasser fra Storneset masseuttak i Midtre Gauldal kommune. Uttaket vil skje på gbnr. 230/10 og 28. Planlagt årlig uttaksvolum er oppgitt til 3 000 m 3 masse, mens planlagt samlet uttaksvolum er oppgitt til 59 801 m 3. Dette vil tilsi en antatt samlet driftstid på ca. 20 år.

Midtre Gauldal kommune – Digital – Kommunenvår.no

Midtre Gauldal kommune har utviklet en digital karttjeneste som forenkler arbeidsprosessene blant annet i byggesaker. Med få tastetrykk får man tilgang til samtlige av kommunens kartdata. Basen oppdateres daglig, og har blitt et effektivt verktøy for både publikum og kommunens ansatte.

[PDF]

Ny bredbånds infrastruktur i Midtre Gauldal kommune – nitr.no

Ny bredbånds infrastruktur i Midtre Gauldal kommune Geir Moholdt Daglig leder. Midt IT AS. Midt Energi konsernet 34 medarbeidere – omsetning 120 MNOK Kraftsalg. Sol og småskala vindkraft. Vannkraftproduksjon. Fjernvarme. Eiendom. ØK/HR . Komplett leverandør innen sterkstrøm- …

Midtre Gauldal kommune – PDF – docplayer.me

Midtre Gauldal kommune. Midtre Gauldal kommune Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finans- og gjeldsforvaltning Vedtatt av Kommunestyret i Midtre Gauldal kommune 15.06.2017 1 av 12 Innhold 1. FINANSREGLEMENT . Detaljer

Midtre Gauldal Legekontor

Midtre Gauldal legekontor ligger på Støren i Midtre Gauldal kommune, ca 5 mil sør for Trondheim. Vi er eneste legekontoret i kommunen og holder til i helsesenteret som ligger ved siden av rådhuset.

Utvalg – einnsyn.mgk.no

[email protected] 909 55 293 72 43 54 70 Arnstein Moen: Midtre Gauldal Senterparti (SP) Varamedlem [email protected] 958 56 943 Ikke registrert Nina Pallin Lorier: Midtre Gauldal Høyre (H) Varamedlem [email protected] 970 46 824 Ikke registrert