Hjelp til pårørende

Pårørende – helsenorge.no

Dersom du er syk eller trenger medisinsk hjelp av andre grunner, bør du oppsøke fastlegen. Når fastlegen ikke er tilgjengelig og hjelpen ikke kan vente – ring legevaktnummer 116 117 . Ring 113 når det er akutt og står om liv.

Er du pårørende? Her kan du få hjelp og støtte

Her får du en oversikt over hvor du som pårørende kan få hjelp. Her finner du lenker til nettsider og pårørendessentere, kompetansenettverk, ressursdatabaser og telefonnummere du kan ringe.

Til Pårørende – Bergensklinikken

Pårørende er mennesker som kjenner seg berørt av en annens rusmiddelmisbruk. Å være pårørende til mennesker som har problematisk bruk av rusmidler kan gi mange utfordringer. Det vil variere hvilke belastninger og utfordringer som gjør seg gjeldene og hvilke behov man har for hjelp eller støtte.

Et landsdekkende nettsted for pårørende – Pårørendesenteret

Pårørendesenteret.no er et nettsted for deg som er pårørende i Norge. Her finner du kunnskap, tips og råd, historier fra andre pårørende, og oversikt over rettigheter og hjelpetilbud. Til dere som er nye her har vi laget en veileder for bruk av siden.

Pårørende til en alkoholiker – 7 råd om hvordan du takler

Pårørende til alkoholikere sliter ofte med følelser som maktesløshet, oppgitthet, emosjonelt stress, frykt og bekymring. Mange sliter med skamfølelse. De mener de burde klare å motivere alkoholikeren til oppsøke hjelp, til å ta i mot hjelpen som tilbys.

Psykisk helse og rus – tilbud for pårørende – helsenorge.no

Frivillige tilbud til brukere eller pårørende Barsnakk.no Et praterom for deg som har en mor eller far, eller andre du bryr deg om, med rusproblemer. Kompasset Terapi og rådgivning til unge fra 14 til 35 år som har foreldre med alkoholproblemer.

Pårørende – Kreftforeningen

For mange pårørende blir dette en tilleggsbelastning. Dette er du ikke forpliktet til å ta i mot, og det er viktig at du setter egne grenser. Pårørendesenteret.no er et nettsted for deg som er pårørende. Her finner du kunnskap, tips og råd, kontaktinformasjon til lokal hjelp, og oversikt over rettigheter.

Pårørende – Hjelpelinjen

Spilleavhengighet dominerer livet til den som rammes og får ofte konsekvenser for både familie, arbeid og sosiale aktiviteter. Derfor er det gjerne pårørende som først tar initativ til at spilleren skal gjøre noe med problemet. Vanskelig situasjon. Mange pårørende er i en svært vanskelig situasjon, særlig de som lever sammen med spilleren.

Å være pårørende til en med psykisk lidelse – Videoer om

Pårørende er de viktigste støttespillerne for den som er syk, men å stå i krevende pårørenderoller over tid, kan være belastende. Barn er ekstra utsatt. Et fellestrekk er at mange pårørende sliter med dårlig samvittighet fordi de ikke opplever å strekke til. Faren er mye større for at pårørende forstrekker seg.

Al-Anon Norge – Håp og hjelp for familie og venner av

Frivillige bidrag til Al-Anon Al-Anon er selvforsørgende gjennom egne frivillige bidrag. Medlemmer som ønsker det kan bidra med frivillige bidrag for å dekke kaffe/te, lokalleie og å støtte det verdensomspennende felleskapet for trykking og oversetting av litteratur, brosjyrer og øvrig materiell.

Forside | Hjelptilhjelp.no

Velkommen til hjelptilhjelp.no Mange nordmenn blir rammet av psykiske vansker og lidelser, og har behov for hjelp i en vanskelig fase av livet. Fordi hjelpeapparatet består av så mange forskjellige aktører er det nesten umulig å vite hva som finnes av hjelpetilbud. Dette ønsker hjelptilhjelp.no å gjøre noe med.