Har inngått samarbeidsavtale med Akvaplan-niva

Norsk Kiropraktorforening har inngått – Norsk

Norsk Kiropraktorforening har inngått samarbeidsavtale med AECC University College og tilbyr i nå utdanning i diagnostisk ultralyd (muskel-skjelett) med oppstart i oktober 2018.

Vi har i dag inngått samarbeidsavtale – Trondheim

Vi har i dag inngått samarbeidsavtale med @byasentf (Byåsen toppfotball),der vi skal bidra med bl.a fysioterapitjenester og

Samarbeidsavtale med ZERO – Fjord1

Fjord1 og ZERO har inngått ei treårig samarbeidsavtale. Føremålet med avtalen er å jobbe saman for å skape gode rammevilkår for utsleppsfri maritim transport, …

MSMG har inngått en samarbeidsavtale med det amerikanske

Gjennom Madshus AS og BCA har Midnight Sun Mountain Guides nå inngått en samarbeidsavtale med det amerikanske firmaet Backcountry Access (BCA) som utvikler og selger ulike typer sikkerhetsutstyr for aktiviteter i snøen.

MindXtract | Intelligent Oil & Gas

MindXtract- Intelligent Oil & Gas – Agile Automation at Scale – Intelligent Zero Code Digital Platform

Klinikk for stressmedisin – først ute med ny samarbeidsavtale

Helse Fonna har inngått ein samarbeidsavtale med Klinikk for stressmedisin knytt til pasientar med kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME). Avtalen gjeld frå 1. september 2016. Då må du som fastlege tilvise direkte til klinikken for stressmedisin.

Akvaplan-niva

Akvaplan-niva integrates research, decision support and technical innovation to secure economic value and safe environmental operations for businesses, authorities, and other clients worldwide. Creating Value and Awareness Through Science.

SAMARBEIDSAVTALE FOR PSYKISK HELSEVERN OG RUSMEDISIN

Bergen kommune har inngått ein eigen avtale på området. Våren 2012 vart det inngått ei lovpålagt tenesteavtale (3 og 5), som regulerte inn- og utskrivning frå somatisk sektor. No er det altså utarbeida ei avtale som regulerar det same for rusmedisin og psykisk helsevern.

Samarbeidsavtale mellom SAS Braathens og Norges

SAS Braathens har inngått en fire-årig samarbeidsavtale med NIF. Samarbeidsavtalen kommer til å ha et omsetningspotensial på 50 – 100 millioner per år. – SAS Braathens har gjennom avtalen lagt vekt på å nå norsk idrett i bredden.

Samarbeidsavtalar

** Avtalene som er inngått i 2012 eller 2013 har inga avgrensing på kor lenge dei er gyldige. Avtalene skal gjennomgåast årleg av partane, med tanke på å vurdere om det er behov for endringar. I tillegg kan kvar av partane til ei kvar tid seie opp avtalen og krevje revisjon.

Fjord1 og Zero inngår samarbeid – Skipsrevyen.no

Fjord1 og ZERO har inngått ein treårig samarbeidsavtale. Føremålet er å jobbe saman for å skape gode rammevilkår for utsleppsfri maritim transport, herunder å bidra til grøne skiftet i maritim sektor.