Forslag om harmonisert klassifisering for flere nye stoffer

Forslag om harmonisert klassifisering for flere nye stoffer

Forslag om harmonisert klassifisering for flere nye stoffer Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) ber om kommentarer på forslag om harmonisert klassifisering og merking for åtte nye stoffer. Forslagene er nå på offentlig høring med kommentarfrist til ECHA 16. november og 7. desember 2018.

Foreslår harmonisert klassifisering for flere nye stoffer

Foreslår harmonisert klassifisering for flere nye stoffer Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) ber om kommentarer på nye forslag om harmonisert klassifisering og merking for sju stoffer. Forslagene er nå på offentlig høring med kommentarfrist til ECHA 30. oktober 2017.

Foreslår harmonisert klassifisering for flere nye stoffer

Foreslår harmonisert klassifisering for flere nye stoffer Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) ber om kommentarer på forslag om harmonisert klassifisering og merking for fire nye stoffer. Forslagene er nå på offentlig høring med kommentarfrist til ECHA 2. og 20. juli 2018.

Foreslår harmonisert klassifisering for flere nye stoffer

Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) ber om kommentarer på forslag om harmonisert klassifisering og merking for fire nye stoffer. Forslagene er nå på offentlig høring med kommentarfrist til ECHA 2. og 20. juli 2018.

Klassifisering og merking av kjemikalier (CLP)

Forslag om harmonisert klassifisering for flere nye stoffer 11.10.18 Foreslår harmonisert klassifisering for flere nye stoffer 21.08.18 Høring av forslag til endringer i forordning om klassifisering og merking av kjemikalier – frist 13. august 2018 18.07.18

[PDF]

HØRING FORSLAG TIL ENDRINGER I …

jevnlig, ettersom ny kunnskap om stoffene oppstår eller nye stoffer blir vurdert for bruk.. Innhold Forordningsutkastene som nå sendes på høring, endrer stoffoppføringer i ett eller flere av kosmetikkforordningens vedlegg II – VI. Regelendringene er basert på vitenskapelige utredninger

Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer

Forslag til ny og oppdatert harmonisert klassifisering og merking av visse stoffer er vurdert av det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA). Vedlegg VI til CLP oppdateres med ny fareklassifisering for en rekke stoffer.

[PDF]

COMMISSION REGULATION (EU) 2017/776 of 4 May 2017 …

2) Forslag om ny, ajourført eller slettet harmonisert klassifisering og merking av visse stoffer er inngitt til Det europeiske kjemikaliebyrå i henhold til artikkel 37 i forordning (EF) nr. 1272/2008.

[PDF]

HØRING – FORSLAG OM INNFØRING AV YTTERLIGERE …

Begge høringene gjelder forslag om endringer i forskrift 26. februar 2010 nr. 247 om tilsetning av vitaminer, mineraler og visse andre stoffer til næringsmidler (forskrift om vitamintilsetning mv. til …

Dette kjemikalieregelverket må virksomheter i Norge

Nye stoffer blir løpende oppført på listen med harmoniserte klassifiseringer etter forslag fra medlemsstatene eller industrien. De harmoniserte klassifiseringene er bindende. Stoffer uten en slik klassifisering må selvklassifiseres av virksomhetene. Et stoff kan ha harmonisert klassifisering bare for noen fareklasser.

CLP. Oversikt Seminar Klif , Ann Kristin Larsen – PDF

9 Harmonisert klassifisering og selvklassifisering Harmonisert klassifisering av stoffer: forslag om klassifisering av et stoff som blir vedtatt av myndighetene i EU og inkludert i CLP, Vedlegg VI kan fremmes av EUs medlemsland, EØS-land eller industrien slike klassifiseringer er bindende Selvklassifisering av stoffer: Industrien må