Årsregnskap 2017 by Studentsamskipnaden i Agder

Årsregnskap 2017 by Studentsamskipnaden i Agder – Issuu

Uavhengig revisors beretning 2017 Studentsamskipnaden i Agder-Side 1 av 3 BDO Ved utarbeidetsen av årsregnskapet må ledetsen ta standpunkt til organisasjonens evne fortsatt drift og opptyse om

Årsregnskap 2016 by Studentsamskipnaden i Agder – Issuu

Styresak. t2lL7. Styrets beretning for 2OL6. Generelt styre på 10 medlemmer. Universitetet i Agder velger 3, Velferdstinget 5 og de ansatte 2. L januar til 31.desember.

Studentsamskipnaden i Agder – YouTube

Velkommen til Spicheren Treningssenter. Spicheren er en del av Studentsamskipnaden i Agder (SiA) og er Sørlandets største treningssenter, og et av Norges fremste.

Studentsamskipnaden i Agder – Kristiansand S – Regnskap

Komplett årsregnskap kr 9,-Kopi av godkjent årsregnskap fra Brønnøysundregistrene. Kopi firmaattest kr 10,- Legitimasjon for foretaket fra Brønnøysundregistrene. Rolle, foretak kr 52,- Hvilke roller et foretak har i andre selskap fra Brønnøysundregistrene.

Studentsamskipnaden i Agder – Kristiansand S – proff.no

Proff.no gir deg bedriftsinformasjon om Studentsamskipnaden i Agder. Finn veibeskrivelse, kontaktinfo, regnskapstall, ledelse, styre og eiere og kunngjøringer.

SiA – Studentsamskipnaden i Agder – facebook.com

Kjære studenter! Takk for tilliten. I morgen spanderer vi kaffe & is på dere! #deluia #sialivet #uia @uiagder @stagder

Årsregnskap 2017 / Vest-Agder fylkeskommune

Webredaktør| Hjemmekontor. Sidene til VAF bruker informasjonskapsler/cookies. Vi er lovpålagt av nasjonal kommunikasjonsmyndighet å informere om dette. Vi benytter ikke eksterne analysetjenester.

Studentsamskipnaden i Agder – Wikipedia

Studentsamskipnaden i Agder (SiA) er en av Norges 14 studentsamskipnader.SiA dekker velferdsbehovene til i underkant av 14 000 studenter ved Universitetet i Agder, NLA Mediehøgskolen Gimlekollen, Ansgar Teologiske Høgskole, Folkeuniversitetet Agder, Noroff Kristiand og Fagskolen i Kristiansand.Fagskolen er siste som ble medlem i studentsamskipnaden, som ble meldt inn juni 2017.

Aktivitet ·

SiA

SiA offers a wide range of services, activities and benefits for the students who are affiliated with the Student Welfare Organization in Agder (SiA). If you are a student and have paid tuition fee to SiA, you can take part in all our offers. Keep up to date on our website and follow SIA in social media.

[PDF]

Rapportering av økonomidata til DBH Private høyskoler

Studentsamskipnaden for Sunnmøre Studentsamskipnaden i Agder Studentsamskipnaden i Bergen Studentsamskipnaden i Buskerud og Vestfold Studentsamskipnaden i Harstad Studentsamskipnaden i Hedmark Studentsamskipnaden i Indre Finnmark Studentsamskipnaden i Molde Studentsamskipnaden i Nesna Studentsamskipnaden i Nordland Studentsamskipnaden i …

Årsregnskap (revisoreksamen) – Universitetet i Agder

Temaene bygger på studentenes kunnskaper fra videregående regnskapsfaglige emner, og gir studentene undervisning i å utarbeide og vurdere om et årsregnskap er i samsvar med sentrale regnskapsstandarer innenfor ulike regnskapsspråk, herunder internasjonale regnskapsstandarer.

Årsrapport og årsregnskap – Aust-Agder Fylkeskommune

Aust-Agder fylkeskommune Politikk Årsrapport og årsregnskap Årsrapport og årsregnskap Hvert år utarbeides det en årsrapport angående fylkeskommunens virksomhet og økonomi. Årsrapporten utarbeides bl.a. på innspill fra virksomhetene og tjenestene.

Årsregnskap 2016 | Agder Energi

Årsregnskap 2016. Styret i Agder Energi AS har godkjent konsernets årsregnskap for 2016.