Påbygging og oppgradering av Haukeland sykehus

Frå starten til i dag – Helse Bergen

Frå midten av 1930-talet skjedde det store endringar på Haukeland, både i sjukehuset og som ei følgje av endringar i samfunnet rundt. Så kom krigen, mellom anna med eksplosjonsulukka på Vågen i 1944 og bombinga av Holen skule i 1945, hendingar som påverka sjukehuset merkbart.

Parkbygget for Haukeland sykehus – Rambøll

Helse Bergen har bygget et nytt senter for nukleærmedisin/PET med tilhørende poliklinikk og sengeavdeling ved Haukeland universitetssykehus. Rambøll har bidratt som arkitekt og rådgiver innen bygge-, brann-, vvs- og elektroteknikk. PET-senteret (PET står for positronemisjonstomografi) er det andre av sitt slag i Norge.

[PDF]

Kartlegging av kilder til Haukeland sykehus’ historie

Bergen kommunale sykehus bestod i 1920 av flere enheter: Haukeland sykehus med kirurgisk avdeling, medisinsk avdeling og epidemisk avdeling. Årstad sykehus i Kronstadbakken hadde avdeling for hudsykdommer og

HELSE BERGEN. Haukeland universitetssjukehus – PDF

Marianne Dalen Historiske fakta I begynnelsen av september 1961 ble ØNH-avdelingen opprettet på daværende Haukeland Sykehus, nå Haukeland universitetssjukehus, Helse Bergen. På Florida sykehus, som den gang ble drevet av nonner, var det fra før betydelig ØNH-virksomhet og det var også en del aktivitet på Haraldsplass diakonale sykehus.

nytt sykehus i Stavanger – Forsiden – regjeringen.no

Regjeringen foreslår å gi lån til fire nye store byggeprosjekter i 2017: Nytt sykehus i Stavanger, nytt psykiatribygg ved Sørlandet sykehus, modernisering og oppgradering av sykehuset i Helse Førde og oppgradering av sentralblokka ved Haukeland universitetssjukehus i Helse Bergen.

Haukeland universitetssjukehus / Helse Bergen – 1881.no

Aleris sykehus Nesttun Aleris Helse er Norges ledende private helseforetak med et landsdekkende tilbud av sykehus- o… Aleris Sykehus Marken Aleris Helse er Norges ledende private helseforetak med et landsdekkende tilbud av sykehus- og… Stiftelsen Bergensklinikkene Sykehus – Bergen

KIRKENES SYKEHUS REVIDERT TILSTANDSANALYSE I FORHOLD …

kirkenes sykehus revidert tilstandsanalyse i forhold til en mulig oppgradering og rehabilitering av sykehuset sØsterhjem vannbasseng pikehjem nv n v Ø nyØ m …

Gavene som gjorde det mulig å se inn i hjernen – Helse Bergen

Gavene fra Trond Mohn til innkjøp av nye og kraftigere MR-maskiner til sykehuset forandret hjerneforskningen i Bergen over natten. – For første gang ble det mulig for oss å ‘se inn i hjernen’ og følge med på hvordan den arbeider.

Om Klinikk Haukeland | Plastikkirurger, anestesileger og

Leder og eier av klinikken er Dr. Lars Haukeland, spesialist i plastisk kirurgi og ortopedisk kirurgi. Dr. Lars Haukeland har over 25 års erfaring blant annet som overlege på plastisk kirurgisk avdeling Rikshospitalet, overlege, partner og klinikksjef på Drammen Private Sykehus og som overlege ved Fornebuklinikken.

Nytt senter for Haukeland sykehus – Rambøll

Senteret er tegnet av Rambøll, i samarbeid med KHR Arkitekter og PKA Arkitekter. På oppdrag av Helse Bergen har Rambøll, sammen med KHR Arkitekter og Per Knudsen Arkitektkontor, tegnet det nye barne- og ungdomssykehuset ved Haukeland sykehus. Målsettingen har vært et komplett og moderne senter som inneholder både psykiatri og somatik.

Gir 44 millioner til sykehus – NRK Hordaland – Lokale

Trond Mohn gir 43,7 millioner kroner til fire ulike tiltak ved Haukeland Universitetssykehus. 32 millioner skal gå til oppgradering av en strålekniv, et apparat som dreper svulster i hjernen.

Brannskadebehandling gjennom 20 år ved Haukeland

For Hordalands-pasienter vil Haukeland være lokalsykehus, og som forventet fant vi da relativt flere opphold for (mindre) brannskader for pasienter hjemmehørende i fylket. 73 % av oppholdene og 85 % av alle liggedøgn var likevel for pasienter hjemmehørende utenfor Hordaland.