Anvendelse av modeller for psykologisk behandling

Anvendelse av modeller for psykologisk behandling

Tema 6: Behandling av depresjon og tilgrensende lidelser (2stp): Undervisningen gir en innføring i psykologisk behandling ved depresjon og tilgrensende lidelser og studentene skal kunne gjengi og drøfte sentrale og dokumentert virksomme arbeidsformer i behandling av disse lidelsene. Kurset gir mulighet til praktisk utprøving av sentrale

Oversikt litteratur PROPSY312 Anvendelse av modeller for

Anbefalt litteratur PROPSY312 Anvendelse av modeller for psykologisk behandling. Vårsemesteret 2017. Anbefalt litteratur PROPSY312 Anvendelse av modeller for psykologisk behandling. Vårsemesteret 2017 Hver tittel på litteraturlisten er markert med én av følgende fargekoder: 0 – Ressursen finnes åpent . Detaljer

[PDF]

Anbefalt litteratur PROPSY312 Anvendelse av modeller for

Anbefalt litteratur PROPSY312 Anvendelse av modeller for psykologisk behandling. Vårsemesteret 2018 —– Tema 1.

[PDF]

Oversikt litteratur PROPSY312 Anvendelse av modeller for

1 Oversikt litteratur PROPSY312 Anvendelse av modeller for psykologisk behandling – Vår 2016 Hver tittel på litteraturlisten er markert med følgende fargekoder:

Psykologisk behandling ved komplekse psykiske

Forhold av betydning for arbeidet med klienter i ulike aldersgrupper (barn/unge, voksne og eldre) skal vektlegges. Emnet bygger primært på Innføring i psykologisk kartlegging og behandling , Anvendelse av modeller for psykologisk behandling og Intern klinisk praksis .

Olika behandlingsmetoder – psykolog – psykoterapi

Förutom metoder inriktade på depressioner, ångesttillstånd, personlighetsstörningar och andra former av psykisk ohälsa så finns det även psykologisk behandling inriktad på exempelvis smärta, stresshantering, rökavvänjning och andra livsstilsförändringar.

Oppmerksomt nærvær: Meditative teknikker som utgangspunkt

Hovedpoenget her er at tradisjonsrike teknikker for kultivering av sinnsro, aksept og tilstedeværelse i øyeblikket lar seg inkorporere i samtidens teoretiske rammeverk for psykologisk behandling.

[PDF]

Norsk Forening for Kognitiv Terapi

terapis struktur, utvikling av en samarbeidende terapeutisk relasjon, utvikling og anvendelse av problemformulering, bruk av kognitive og atferdsrettede teknikker, og helhetsvurdering. Ferdighetstrening Det er fire dager med ferdighetstrening, totalt 32 timer, i tilknytning til de fire første samlingene, ved psykolog Peter Prescott.

Mot en felles grunn: En transdiagnostisk tilnærming til

En psykoterapeutisk behandling med vekt på de transdiagnostiske prosessene er fremtidsrettet i den forstand at de ikke krever en spesifikk manual tilpasset hver diagnose, men bidrar til en bedre integrering av ny forskning og ivaretar klinisk realitet i forhold til psykologisk behandling.

En psykologi for fred | Psykologisk behandling

De sterkeste røstene for en psykologi som er en aktiv del av politisk endring og frigjøring, finner vi i dag i deler av verden som domineres av fattigdom og undertrykking. Potensialet er langt større. Under Den europeiske psykologikongressen i Oslo 7. – 10.

[PDF]

KNP PPBU PPUV PPVE – uio.no

–innføring i kartlegging og psykologisk behandling (24 sp., 8de semester) –anvendelse av modeller for psykologisk behandling (24 sp., 9de semester) –psykologisk behandling ved komplekse psykiske tilstandsbilder (9 sp.,10de semester) 10.01.18 UNIVERSITETET I BERGEN SIDE 27

Nye emne profesjon – Psykologi (profesjon) – Universitetet

Betydningen av samspillet mellom psykologiske, sosiale og kulturelle mekanismer i utvikling og bruk av individuelle helsefremmende og forebyggende tiltak. Anvendelse av faget, i.e. bruke tiltak basert på teorier/modeller og empiri av forsvarlig kvalitet, samt å videreutvikle kritisk vitenskapelig tenkning. Ferdighetsmål Du skal kunne:

psykologi – Store norske leksikon

Psykologi er studiet av atferd og mentale prosesser. Atferd er et omfattende begrep som omfatter reaksjoner på påvirkninger, intensjonelle handlinger og kroppslige prosesser av psykologisk interesse (som for eksempel aktivering under stress).

Mindfulness i psykologisk behandling – Universitetsforlaget

I den forstand treffer mindfulness noe av kjernen av det vi arbeider med i psykologisk behandling, enten vi kaller oss kognitive atferdsterapeuter, psykodynamikere, humanistiske terapeuter eller familieterapeuter.» (Fra bokens innledning)

Psykologiska behandlingsmetoder – kunskapsguiden.se

ERGT är utvecklad som en tilläggsbehandling till personens vanliga vård, som kan vara stödsamtal, kontakt med psykiatriker, case management eller psykologisk behandling. ERGT-manualen har översatts till svenska och 2013-14 genomfördes en nationell utprovning av metoden inom ramen för Nationella självskadeprojektet.