Timekspressen ved bussterminalen på Grønland

Kunstneren fant det vakre i det stygge ved Bussterminalen

Nærmest i en rundkjøring ved utskjelte Bussterminalen og Galleri Oslo, er Grønland tolket med figurer og tekst. Kunstneren Atle Østrem liker å spille på omgivelsene når han lager veggmalerier. Derfor trakk han inn utsnitt og elementer av det man kan finne nær Bussterminalen og Galleri Oslo.

Konseptvalgutredning Ny bussterminal ved Oslo S – PDF

23 Tabell 3: Antall av- og påstigende passasjerer per virkedag ved Oslo bussterminal i dag, fordelt på reisemåte til/fra bussterminalen. For omstigninger til/fra bybuss er det antatt at om lag 2/3 skjer ved Jernbanetorget og de øvrige ved holdeplassene i Schweigaards gate.

Oslo bussterminal – Wikipedia

Oslo bussterminal beholdes på Vaterland/Grønland? Hovedargumentet for å flytte terminalen var tidligere kapasitetsutfordringen. Dette argumentet er iferd med å forvitre, all den tid dagens bussterminal er stor nok dersom regionbussene treminerer utenfor indre by, eventuelt ved eller utenfor bygrensen.

[PDF]

Ny bussterminal ved Oslo S – ruter.no

– Konseptvalgutredning for ny bussterminal ved Oslo S – Side 9 «Over buttsporene» Figur 1, 3D-skisse «over buttspor» Bussterminalen bygges over buttsporene med to hovedplan, og fyller rommet mellom planlagt hotell Fjordporten i vest, Trelastgata i sør, Nylandsveien i øst, og det gjennomgående sporområdet mot nord.

[PDF]

MERKNADER TIL FORSLAG TIL DETALJREGULERING MED KU …

Ved bussterminal på lokk over sporområdet forutsetter vi at atkomst til bussterminalen ikke skjer fra Nylandsbrua, jf. at Oslo bystyre 28. november 2001 vedtok å be byrådet «arbeide for å redusere RV 4-trafikken slik at Nylandsveien på sikt kan avvikles».

Flybussekspressen – NOR-WAY Bussekspress – Gardermoen.no

Ved deltagelse i konkurranser på gardermoen.no gir du samtidig samtykke til at vi registrerer ditt navn og din e-post adresse. Opplysningene som er gitt i forbindelse med konkurransen vil bli brukt ved utsendelse av vårt newsletter som inneholder informasjon om resultater og nye konkurranser.

Bussterminalen i Oslo – Åpent forum – Doktoronline – Forum

Skal hente noen som kommer pr buss til Oslo. Skal hente vedkommende på bussterminalen og kommer fra Moss. Er ikke kjent i Oslo, og hører det er masse omgjøringer nå og at det derfor ikke går å bruke gps.

[PDF]

TE2 – sanngrund.no

Vær vennlig gi synlig tegn til sjåføren ved holdeplassen. Vi gjør oppmerksom på forsinkelser i rushtiden. Vi anbefaler begrenset mobilbruk under reisen. Vi har gratis trådløst nett på bussen. Toalett finnes bak i bussen, se lys for ledig/opptatt. Vennligst respekter påbudet med sikkerhetsbelte når bussen kjører.

Oslo Bussterminal

Fylket som omkranser hovedstaden byr på både fjord og skog, sjø og land, små og mellomstore byer og mange spennende attraksjoner og aktiviteter.

Buskerud – nettbuss.no

Ruteopplysning for Buskerud finner du på www.brakar.no eller ved å ringe 177, du kan også ringe direkte på 815 00 184 hvis du er i et annet fylke. Nattbusser. Ta Nattbussen hjem fra …

Galleri Oslo/ Bussterminalen (Oslo) — Underskog

Hovedtema i år er dokumentarfoto (for det matcher med utstillingene som er på museet nå) og årets hovedutstiller er Sigurd Fandango! I tillegg er det masse andre folk som stiller ut fotografier på den juryerte utstillingen og fotoorganisasjonene er representert med inviterte festivalutstillere.

Nye Oslo S kan få bussterminal på toppen – Aftenposten

 ·

– Dette hovedgrepet med flytting av bussterminalen til lokk over perrongene på Oslo S muliggjør gjenåpning av Akerselva ned til sporområdet og legger til rette for en byutvikling som vil løfte indre øst, ruste opp byrommene i området og binde nabolaget Grønland bedre sammen med fjorden, sier Nyrnes.

Images tagged with #bussterminalen on instagram

Images on instagram about bussterminalen. Images and videos in instagram about bussterminalen

Finner ikke dokumentet – nettbuss.no

Dette kan skyldes en feil i systemet, eller at du har tastet feil adresse. Trykk her for å komme til forsiden og starte på nytt.

Transport in and Around Oslo – Yelp

Bussterminalen er oversiktlig på den måten at det er umulig å gå seg bort. Det er én lang gang, enten du skal på langtur, eller bare en svipptur ut til Lysaker. Det er skjermer med oversikt over tider for inngang og avgang overralt. Dessverre er det ikke noen godt alternativ hvor man kan …