Ny i Norge, Arbeidsbok (Nivå A1-A2, Spor 2 og 3, Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere)

Ny i Norge, Arbeidsbok (Nivå A1-A2, Spor 2 og 3, Norsk og

Nivå A1-A2, Spor 2 og 3, Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Ny i Norge er et begynnerverk i norsk som andrespråk, og er et av de mest brukte læreverkene de siste tiårene. Verket er beregnet på voksne innvandrere som følger opplæring på spor 2 og 3.

Ny i Norge Nettressurs (Nivå A1-A2, Spor 2 og 3, Norsk og

Ny i Norge er et begynnerverk i norsk som andrespråk, og er et av de mest brukte læreverkene de siste tiårene. Verket er beregnet på voksne innvandrere som følger opplæring på spor 2 og 3. Det dekker nivåene A1 og A2 etter Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere (2012) og leder fram til Norskprøve A2.

Min norsk, Tekstbok A1, spor 1 og 2 – gyldendal.no

Min norsk er et læreverk i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Denne tekstboka er laget for deltakere på spor 1 og 2 og dekker målene i læreplanen på nivå A1. Relevant Tekstboka legger til rette for en praksisnær opplæring med det muntlige språket som basis.

Min norsk, Tekstbok A1–A2, spor 2 og 3 – gyldendal.no

Min norsk er et læreverk i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Denne tekstboka er laget for deltakere på spor 2 og 3 og dekker målene i læreplanen på nivå A1 og A2. Praksisnær og arbeidsrettet opplæring Tekstboka legger til rette for en praksisnær opplæring med det …

Ny i Norge

Ny i Norge. Velkommen til Ny i Norge gratis nettressurs! I menyen til venstre finner du oppgaver til hvert av de 20 leksjonene i boka. Du finner mer informasjon om Ny i Norge og de andre nettressursene på Fagbokforlagets nettsider.

Ny i Norge Tekstbok by Fagbokforlaget – Issuu

Forord Ny i Norge er et begynneropplegg i norsk for voksne innvandrere. Verket dekker nivå A1 og nivå A2 og passer for spor 2 og spor 3. Ny i Norge ble første gang utgitt i 1977 og ble revidert

Ny i Norge Arbeidsbok by Fagbokforlaget – Issuu

Verket er beregnet på voksne innvandrere som følger opplæring på spor 2 og 3. Det dekker nivåene A1 og A2 etter Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere (2012) og leder

Grammatikk | Norsksenteret

Nettstedet er nyttig for voksne som ønsker å bli bedre til å lese og skrive. Les og skriv er gratis og enkelt å bruke. Håndbok i grammatikk: Vanskelige grammatikkoppgaver. Du må kunne mye norsk for å gjøre disse oppgavene. Praktisk norsk 1: Grammatikkoppgaver for spor 1 og spor 2, nivå A1 og A2. Ny i Norge: Grammatikkoppgaver for spor

Læreplan og spor – | CampusOnline.no

Læreplan og spor Læreplan. De fleste av våre norskkurs følger Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere (2012). Nivå på språklige ferdigheter. Læreplanen bygger på nivåbeskrivelsene i det felles europeiske rammeverket, Common European Framework of …

Ny i Norge | Opplæring for voksne innvandrere | Skolebøker

Det dekker nivåene A1 og A2 etter Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere (2012) og leder fram til norskprøven nivå A1. Ny i Norge tar utgangspunkt i en kommunikativ undervisningsmodell, og følger en systematisk oppbygning med gradvis introduksjon av vokabular, språkfunksjoner og grammatikk.

Format: Paperback

Ny i Norge: arbeidsbok – Gerd Manne, Gölin Kaurin Nilsen

Ny i Norge er et begynnerverk i norsk som andrespråk, og er et av de mest brukte læreverkene de siste tiårene. Verket er beregnet på voksne innvandrere som følger opplæring på spor 2 og 3. Det dekker nivåene A1 og A2 etter Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere (2012) og leder fram til norskprøven nivå A1.

Ny i Norge – øvinger i lytteforståelse, dekker nivå A1 og

Ny i Norge er et begynnerverk i norsk som andrespråk, og er et av de mest brukte læreverkene de siste tiårene. Verket er beregnet på voksne innvandrere som følger opplæring på spor 2 og 3. Det dekker nivåene A1 og A2 etter Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere (2012) og …

Norsk nå!: arbeidsbok 1 – Gölin Kaurin Nilsen, Jorunn

Norsk nå! er et komplett nybegynnerverk i norsk for voksne innvandrere og dekker nivå A1 og A2. Verket passer for spor 2 med langsom til middels progresjon. Norsk nå! har rik bildestøtte og legger opp til mye muntlig aktivitet. Verket har en arbeidsbok for hvert nivå, A1 og A2.

Side om side, Temahefte med oppgaver (Nivå B2, Spor 2 og 3

norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. les om mer norsk her på spor 2 og 3 og dekker nivå med Samfunnskunnskap for Voksne Innvandrere . Spor 2 | Fagbokforlaget. Mer norsk Spor 2 og 3, nivå B1.