Negativ utvikling for Sandvika

Arkiv for Byutvikling – Sandvika

Sandvika er hovedstad Bærum og ligger sydvest i kommunen, cirka 15 kilometer sørvest for Oslo sentrum. Som eneste by i Bærum er Sandvika et aktivt handels- og kultursenter. På denne siden får du oversikt over alt som skjer i Sandvika.

Sandvika Øst – Sandvika

Dette sammen med Lakseberget og Kadettangen vil bli nye byområder som omkranser den gamle bykjernen i Sandvika øst som også står foran en betydelig forvandling. Satsingen på Sandvika bygger videre på kommunedelplan for Sandvika som ble vedtatt i 2010. For Sandvika Øst er kommunedelplan fulgt opp av en egen områderegulering.

Eiendomsavdelingen Namsos. Utvikling av eiendommen

På grunn av lite etterspørsel og vanskeligheter med å forvalte midlene i tråd med retningslinjene fra Kulturdepartementet anbefales det å søke å få midlene omdisponert til å kunne benyttes for utvikling av eiendommen Sandvika, slik at denne blir enda bedre tilrettelagt for friaktiviteter for personer med utviklingshemming.

«Et vilt vors er essensielt» – NRK Østlandssendingen

I morgen skal enda en rusfri fest arrangeres i Bærum. Nå skal ungdommene på Sandvika videregående bli kjent. I invitasjonen på Facebook skrev arrangørene: «Et vilt vors er essensielt.

Håper på Sandvika-forvandling om fem år – Budstikka

Prosjektdirektør Johan Steffensen i Bærum kommune har snekret og finregnet på planene for Sandvika Øst det siste året. I går kunne han vise frem planene på en større presentasjon arrangert av Bærum Næringsråd. Han kunne også presentere tanker om bruken av gater. Utvikling …

FORELDRE I ASKER OG BÆRUM – VÅKN OPP

– Politiet ser en negativ utvikling vedrørende ungdommenes holdninger til politiet, og vårt arbeid! Eksempel: Hører ikke etter, diskuterer pålegg som blir gitt (forlate festen, avslutte festen mm).

Budstikka – Sandvika og byens utvikling

 ·

Olav Thue Aanensen, Rykkinn Så er planen for utbygging av Sandvika sentrum vedtatt med endring i byggehøyde fra 19 til 16 etasjer. Arkitektens «strek» og tilpasning…