Fotmassasje : En ikke-medikamentell sykepleieintervensjon ved behandling av kronisk insomnia hos eldre sykehjemspasienter

Fotmassasje : En ikke-medikamentell sykepleieintervensjon

Størst effekt hadde tiltaket for å redusere ”nattlige oppvåkninger”, samt at pasientene følte at ”de sov bedre”, ”de følte seg utvilt” og mer ”våken og energisk”. Ut fra empirisk materiale indikerer funnene at fotmassasje kan være en effektiv, lite tidkrevende, omsorgsfull og skånsom behandling for insomnia hos eldre.

Fotmassasje : En ikke-medikamentell sykepleieintervensjon

Ut fra empirisk materiale indikerer funnene at fotmassasje kan være en effektiv, lite tidkrevende, omsorgsfull og skånsom behandling for insomnia hos eldre. Tiltaket kan slik vurderes som et kompliment til de ulike behandlingsformer for insomnia. Nøkkelord: Søvn, søvnforstyrrelser, insomnia, berøring, massasje, sykepleie og eldre.

Fotmassasje : En ikke-medikamentell sykepleieintervensjon

Fotmassasje : En ikke-medikamentell sykepleieintervensjon ved behandling av kronisk insomnia hos eldre sykehjemspasienter . By Trude Løkhaug Jensen. Abstract. Hensikten med studien var å undersøke effekt av sykepleierintervensjonen fotmassasje ved insomnia. Målet var å se om tiltaket kunne ha effekt på ulike insomniavariabler, samt på

Trude Løkhaug Jensen – HiOA

Fotmassasje- En ikke-medikamentell sykepleieintervensjon ved behandling av kronisk insomnia hos eldre sykehjemspasienter..

Søvnforstyrrelser hos sykehjemspasienter – praktiske

All behandling av søvnforstyrrelser kan deles i to hovedgrupper: ikke-medikamentell og medikamentell behandling. På grunn av de begrensningene som følger medikamentell behandling av søvnforstyrrelser hos eldre – som tilvenning og bivirkninger – er det de siste årene forsket mye på ikke-medikamentelle behandlingsmetoder.

Angst og søvnforstyrrelser hos eldre – PDF

Klinisk emnekurs alderspsykiatri 10.03.15 Pernille Hegre Sørensen Behandling av depresjon hos eldre Ikke- medikamentell behandling Medikamentell behandling av unipolar depresjon Medikamentell behandling Medikamentell behandling ved APSD Sverre Bergh Forskningsleder AFS TID konferansen16.6.17 Hva er APSD? PSYKISKE LIDELSER HOS ELDRE. EN

Alternativer til sovemidler hos eldre | Tidsskrift for Den

Metoden egner seg nok best for hjemmeboende eldre med god helse. I en randomisert, kontrollert undersøkelse var effekten av atferdsterapi (kombinert stimuluskontroll, søvnrestriksjon, søvnhygiene og kognitiv terapi) hos pasienter over 55 år med kronisk insomni like god som medikamentell behandling initialt, men effekten vedvarte bare for

Aldersrelaterte psykiatriske lidelser hos sykehusinnlagte

33 Ikke farmakologisk tilnærming Fysiske omgivelser størrelse oversiktlighet – skilting belysning støy Ro og stabilitet Holdninger Spesifikke atferdsmessige intervensjoner Optimalisering av syn og hørselh Kosthold Optimalisering av medisinsk behandling – seponering av unødvendig medikasjon et cet.

[PDF]

ÅRSRAPPORT – Helse Bergen

Ikke-medikamentell versus medikamentell behandling av insomni hos eldre. Søvnproblemer hos demente sykehjemsbeboere. Chronic mild stress – animal model of depression. GABAergic modulation of brainstem neurons for sleep. Årstidsvariasjon i humør og søvn. Lysbehandling og melatonin ved nattarbeid i Nordsjøen.

Langvarig smerte – FHI

For enkelte tilstander ser en imidlertid en nedgang ved høyere alder. Det gjelder f.eks. forekomsten av migrene hos kvinner som avtar fra 50 årene og utover (Buse, 2012; Pavlovic, 2017). Totalt sett viser de fleste befolkningsundersøkelser at forekomsten av langvarig smerte flater ut ved …

(PDF) Søvnproblemer blant eldre – ResearchGate

Mange eldre sover dårlig, og dårlig søvn påvirker helse og livskvalitet. Vi vil i denne artikkelen ta for oss typiske trekk ved søvnen hos eldre mennesker.

RETNINGSLINJER FOR SMERTELINDRING – legeforeningen.no

Smerte hos eldre 32 Smerte hos rusmiddelmisbrukere 33 Organisering av smertebehandling 34 Sentralstyret hadde mottatt forslag om å opprette en arbeids-gruppe for revisjon av Legeforeningens Retningslinjer for Inkludere i retningslinjene forskrivning av vanedannende medikamenter ved smertebehandling

parkinson sykdom kosthold – ccphotostories.com

En annen essensiell aminosyre metionin har evnen til å senke nivåene av kolesterol og besitter kraftige antioksidante egenskaper. Studier har vist at metionin har en gunstig virkning ved behandling av Parkinsons sykdom og gjenoppretter lever og nyrer.

Velkommen til geriatriundervisningen ved Oslo

Search among more than 1.000.000 user manuals and view them online in .pdf